Gibostad statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere - beboerkontakt - barnefaglig

28.11.2016
Gibostad EMA har ledig vikariat i 91% stilling som beboerkontakt/barnefaglig fra ca. 1 februar 2017 - 5. januar 2018

Gibostad mottak ble etablert i mars i år i Lenvik kommune. Mottaket har inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det være mulig mens en bor i mottak å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.


Ledig vikariat 91% stilling Beboerkontakt/barnefaglig fra ca 1. feb. 17 – 5. januar 2018

Du vil få ansvar for:
 • å koordinere det faglige omsorgsarbeidet i samarbeid med mottaksleder
 • oppfølging og koordinering av oppgaver i henhold til mottakets rutiner, årsplan og omsorgsplan
 • risikovurderinger
 • individuell kartlegging og tiltaksplaner
 • spesielt ansvar for å følge opp helseavtaler og medisiner

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Minimum fagbrev barne-/ungdomsarbeider, helsefagarbeider
 • Erfaring fra helsefaglig eller barnefaglig arbeid
 • Meget gode norskkunnskaper - skriftlig og muntlig (rapportskriving, referater)
 • God muntlig engelsk og gjerne et annet fremmedspråk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)
 • Gyldig førerkort klasse B

Og i tillegg:
 • ha gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn/ungdom
 • like å jobbe i et mangfoldig miljø

Vi ønsker at du er:
 • trygg på egen faglig kompetanse, engasjert og glad i ungdom
 • tydelig, tålmodig, raus og empatisk
 • strukturert og målrettet i en hektisk hverdag

Vi tilbyr:
 • et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • lønn i henhold til tariffavtale
Stillingen inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Ansatte med lavere stillingsprosenter vil ha fortrinnsrett til utvidet stilling ved ellers like kvalifikasjoner.

Skriftlig søknad med CV til: gibostad@linkmottak.no                                     

Søknadsfrist: 1. januar 2017

Vi gjør oppmerksom på at intervjuer, tilsetting vil kunne bli foretatt fortløpende og at søknader etter søknadsfristen ikke vil bli vurdert.


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK