Gibostad statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere - beboerkontakt - barnefaglig

28.11.2016
Gibostad EMA har ledig vikariat i 91% stilling som beboerkontakt/barnefaglig fra ca. 1 februar 2017 - 5. januar 2018

Gibostad mottak ble etablert i mars i år i Lenvik kommune. Mottaket har inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det være mulig mens en bor i mottak å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.


Ledig vikariat 91% stilling Beboerkontakt/barnefaglig fra ca 1. feb. 17 – 5. januar 2018

Du vil få ansvar for:
 • å koordinere det faglige omsorgsarbeidet i samarbeid med mottaksleder
 • oppfølging og koordinering av oppgaver i henhold til mottakets rutiner, årsplan og omsorgsplan
 • risikovurderinger
 • individuell kartlegging og tiltaksplaner
 • spesielt ansvar for å følge opp helseavtaler og medisiner

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Minimum fagbrev barne-/ungdomsarbeider, helsefagarbeider
 • Erfaring fra helsefaglig eller barnefaglig arbeid
 • Meget gode norskkunnskaper - skriftlig og muntlig (rapportskriving, referater)
 • God muntlig engelsk og gjerne et annet fremmedspråk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)
 • Gyldig førerkort klasse B

Og i tillegg:
 • ha gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn/ungdom
 • like å jobbe i et mangfoldig miljø

Vi ønsker at du er:
 • trygg på egen faglig kompetanse, engasjert og glad i ungdom
 • tydelig, tålmodig, raus og empatisk
 • strukturert og målrettet i en hektisk hverdag

Vi tilbyr:
 • et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • utfordrende arbeidsoppgaver
 • lønn i henhold til tariffavtale
Stillingen inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Ansatte med lavere stillingsprosenter vil ha fortrinnsrett til utvidet stilling ved ellers like kvalifikasjoner.

Skriftlig søknad med CV til: gibostad@linkmottak.no                                     

Søknadsfrist: 1. januar 2017

Vi gjør oppmerksom på at intervjuer, tilsetting vil kunne bli foretatt fortløpende og at søknader etter søknadsfristen ikke vil bli vurdert.


  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK