Gibostad statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere - drifts- og vedlikeholdsmedarbeider 50% stilling

03.01.2017
Gibostad EMA har ledig 50% stilling som drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester)

Gibostad mottak ble etablert i mars 2014 i Lenvik kommune. Mottaket har inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.Drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester) 50% stilling

Hovedoppgavene i stillingen er ansvar for vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet


Du vil få ansvar for:
 
 • at eiendommen holdes i god stand
 • enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket
 • å holde uteområdene i orden
 • engasjere beboerne på mottaket i oppgaver som de naturlig kan ta del i ute og inne
 • ha ansvar for oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer

Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Erfaring fra lignende arbeid
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller lignende
 • Vi krever gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Personlige egenskaper:
 
 • er løsningsorientert og som "får ting gjort"
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • omgjengelig og allsidig
 • Vi vil vektlegge praktisk erfaring og personlig egnethet.

Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 


Skriftlig søknad og CV sendes til: gibostad@linkmottak.no

Kontaktperson Heidi A. Hilmarsdotter Hansen 48 84 93 00

Søknadsfrist: 20. januar 2017

  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK