Gibostad statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere beboerkontakt faglært

28.11.2016
Gibostad EMA har ledig 100 % stilling som beboerkontakt med ansvar for aktivitet

Gibostad mottak ble etablert i mars i år i Lenvik kommune. Mottaket har inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det være mulig mens en bor i mottak å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.


Ledig fast stilling beboerkontakt faglært 100% med ansvar for aktivitet


Du vil få ansvar for:
 • organisering og planlegging av aktiviteter for beboere på og utenfor mottaket i samarbeid med frivillige organisasjoner, idrettslag og enkeltpersoner
 • å sette opp aktivitetsplaner for uke, måneder, år og ferier
 • å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til, men i tillegg kunne sette grenser
 • å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket, samt observere og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Krav til utdanning: fagbrev barne-/ungdomsarbeider, aktivitør e.l., idrettsfag, friluftsutdanning, formell trenerkompetanse, en årsenhet eller kompetansebevis fra folkehøyskole eller relevant realkompetanse minimum 3-5 år.
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Like å holde på med aktiviteter ute i friluft og på havet
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne (rapportskriving, referater)
 • Engelsk og/eller andre relevante språk som våre beboere snakker (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)
 • Gyldig førerkort klasse B

Og i tillegg:
 • ha gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn/ungdom
 • like å jobbe i et mangfoldig miljø

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Stillingen inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 2. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Ansatte med lavere stillingsprosenter vil ha fortrinnsrett til utvidet stilling ved ellers like kvalifikasjoner.

Skriftlig søknad med CV til: gibostad@linkmottak.no

Vi gjør oppmerksom på at intervjuer, tilsetting vil kunne bli foretatt fortløpende og at søknader etter søknadsfristen ikke vil bli vurdert.
 
Søknadsfrist: 18. desember 2016
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK