Haltdalen - Beboerkontakt 6-8 stillinger (650 %)

03.11.2015
LINK etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Haltdalen transittmottak har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger.

Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Beboerkontakter søkes til 6-8 engasjementstillinger i ulike stillingsbrøker mellom 22% og 100 %. Beboerkontaktene har allsidige oppgaver i beboermiljøet; bemanning av resepsjon, aktiviteter, daglig informasjon, ankomst- og avreiseinformasjon, brann- og sikkerhetsrutiner, oppfølging av rutiner. Beboerkontakter jobber 2-skifts turnus 2. hver eller 3. hver helg avhengig av stillingsstørrelse.

Du vil få ansvar for:
 • Ansvar for de daglige oppgavene og rutinene i møte med menneskene som bor på mottaket.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beboeraktiviteter og informasjonsprogrammer i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • Ta initiativ til og delta i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • Få eget ansvar for spesielle områder knyttet til aktiviteter
 • Være en aktiv pådriver i mottakets aktivitets og informasjonstilbud
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, voksne, organisasjonsarbeid, miljøarbeid
 • Flerkulturell kompetanse
 • Et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis, pashto, dari, tigrinja, somalisk, arabisk
 • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
 • Gyldig førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper:
 • God til å omgås mennesker og trives i et flerkulturelt miljø.
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner og interessert i andre mennesker og deres levesett.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har en avtale om drift på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk og/eller norsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no 
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt og intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 
Tiltredelse 1. desember 2015.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 10. november 2015.
 
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK