Haltdalen - Beboerkontakt 6-8 stillinger (650 %)

03.11.2015
LINK etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Haltdalen transittmottak har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger.

Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Beboerkontakter søkes til 6-8 engasjementstillinger i ulike stillingsbrøker mellom 22% og 100 %. Beboerkontaktene har allsidige oppgaver i beboermiljøet; bemanning av resepsjon, aktiviteter, daglig informasjon, ankomst- og avreiseinformasjon, brann- og sikkerhetsrutiner, oppfølging av rutiner. Beboerkontakter jobber 2-skifts turnus 2. hver eller 3. hver helg avhengig av stillingsstørrelse.

Du vil få ansvar for:
 • Ansvar for de daglige oppgavene og rutinene i møte med menneskene som bor på mottaket.
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere beboeraktiviteter og informasjonsprogrammer i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • Ta initiativ til og delta i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • Få eget ansvar for spesielle områder knyttet til aktiviteter
 • Være en aktiv pådriver i mottakets aktivitets og informasjonstilbud
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, voksne, organisasjonsarbeid, miljøarbeid
 • Flerkulturell kompetanse
 • Et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis, pashto, dari, tigrinja, somalisk, arabisk
 • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
 • Gyldig førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper:
 • God til å omgås mennesker og trives i et flerkulturelt miljø.
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner og interessert i andre mennesker og deres levesett.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har en avtale om drift på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk og/eller norsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no 
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt og intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 
Tiltredelse 1. desember 2015.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 10. november 2015.
 
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK