Haltdalen - Bo- og administrasjonsmedarbeider 100 % stilling

03.11.2015
Link AS etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Haltdalen transittmottak har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger.

Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Bo- og administrasjonsmedarbeider har ansvar for mottakets regnskap og oppgjør samt beboerøkonomi. Dette innebærer oppgaver knyttet til innkjøp, lagerkontroll, fakturakontroll, månedsoppgjør, refusjonskrav, lønn, turnus.

Krav til stillingen:
  • Minimum et-års utdanning innen økonomi/regnskap
  • Erfaring fra lignende arbeid innen kontor, regnskap, administrasjon
  • Gode IT-kunnskaper
  • Gode norskkunnskaper og gode engelskkunnskaper er en forutsetning

Og i tillegg har:
  • gode samarbeidsevner og godt humør
  • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
  • evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag

Vi tilbyr:
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
  • En mulighet til å skape noe unikt!
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har en avtale om drift på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper (nivå B1 eller tilsvarende), skriftlig og muntlig og gyldig førerkort klasse B.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt og intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 
Tiltredelse 01.12.2015
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 10. november 2015
 
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK