Haltdalen - Mottaksleder

03.11.2015
Link AS etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Haltdalen transittmottak har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger.

Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Vi søker mottaksleder i 100 % stilling engasjement.

Vi søker en person med gode lederegenskaper, som er glad i folk og som vil gjøre en forskjell i menneskers liv. Snarlig tiltredelse vil bli prioritert!
 
Du vil få ansvar for:
 • daglig drift, administrasjon og personalledelse
 • faglig ledelse og utvikling av personalet
 • å lede og koordinere det faglige arbeidet ved mottaket i hht UDIs rundskriv (RS) for asylmottak
 • å etablere og utvikle kontakt med offentlige myndigheter og nærmiljøet til mottaket
 • mottakets plan- og rapporteringsarbeid, årsplan, års rapportering, budsjett og økonomi
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning innen administrasjon, ledelse eller annet fagområde
 • Ledererfaring med personalledelse/personalansvar
 • Trygg og tydelig i rollen som leder
 • Diplomatisk og løsningsorientert.
 • Forståelse og respekt for ulike kulturer
 • Kunne takle utfordringer og konflikter.
 
Personlige egenskaper:
 • God til å omgås mennesker og trives i et flerkulturelt miljø.
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner og interessert i andre mennesker og deres levesett.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har avtale om drift på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk og/eller norsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt og intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 

Tiltredelse 1. desember 2015.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 10. november 2015.
 
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK