Haltdalen - Mottaksleder

03.11.2015
Link AS etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Haltdalen transittmottak har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger.

Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Vi søker mottaksleder i 100 % stilling engasjement.

Vi søker en person med gode lederegenskaper, som er glad i folk og som vil gjøre en forskjell i menneskers liv. Snarlig tiltredelse vil bli prioritert!
 
Du vil få ansvar for:
 • daglig drift, administrasjon og personalledelse
 • faglig ledelse og utvikling av personalet
 • å lede og koordinere det faglige arbeidet ved mottaket i hht UDIs rundskriv (RS) for asylmottak
 • å etablere og utvikle kontakt med offentlige myndigheter og nærmiljøet til mottaket
 • mottakets plan- og rapporteringsarbeid, årsplan, års rapportering, budsjett og økonomi
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyere utdanning innen administrasjon, ledelse eller annet fagområde
 • Ledererfaring med personalledelse/personalansvar
 • Trygg og tydelig i rollen som leder
 • Diplomatisk og løsningsorientert.
 • Forståelse og respekt for ulike kulturer
 • Kunne takle utfordringer og konflikter.
 
Personlige egenskaper:
 • God til å omgås mennesker og trives i et flerkulturelt miljø.
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner og interessert i andre mennesker og deres levesett.
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling

Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har avtale om drift på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk og/eller norsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt og intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 

Tiltredelse 1. desember 2015.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 10. november 2015.
 
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK