Haltdalen - Vaktmester, drift og vedlikeholdsmedarbeider

29.10.2015
LINK etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Link AS etablerer transittmottak for voksne asylsøkere og familier på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger. Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Haltdalen transittmottak søker vaktmester, drift- og vedlikeholdsmedarbeider i 100 % engasjementstilling.

Oppgavene er varierte innen drift og vedlikehold av bygg og anlegg (vann, varme og ventilasjon), brannvern og sikkerhet/HMS, og inkluderer ettersyn av elektrisk anlegg, brannteknisk utstyr som alarmanlegg, nød og rømningslys, enkel styring av ventilasjon, osv. Eiendommen skal holdes i god stand og det er forventet at vaktmester/driftsmedarbeider gjør enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket, enkelt snekker og malearbeid, vedlikeholde låssystem, forebygge skader og at uteområdene holdes i orden.

Vaktmester/driftsmedarbeider er ansvarlig for oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester
  • Grunnleggende teknisk innsikt i vann, varme og ventilasjon, og generell bygningsdrift.
  • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold
  • At du snakker godt norsk.
 
Vi søker personer som er gode til å spille på lag og som «får ting gjort», som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Lønn ihht tariffavtale.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no.  
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt, og intervjuer og tilsettinger vil derfor skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 

Tiltredelse 1. desember 2015.
 
Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 10. november 2015.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK