Haltdalen - Vaktmester, drift og vedlikeholdsmedarbeider

29.10.2015
LINK etablerer transittmottak for asylsøkere på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune.

Link AS etablerer transittmottak for voksne asylsøkere og familier på Løvåsen leir, Haltdalen i Holtålen kommune. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift og vil ha inntil 210 plasser. Vi søker nå etter medarbeidere i alle stillinger. Planlagt oppstart 1. desember 2015.

Haltdalen transittmottak søker vaktmester, drift- og vedlikeholdsmedarbeider i 100 % engasjementstilling.

Oppgavene er varierte innen drift og vedlikehold av bygg og anlegg (vann, varme og ventilasjon), brannvern og sikkerhet/HMS, og inkluderer ettersyn av elektrisk anlegg, brannteknisk utstyr som alarmanlegg, nød og rømningslys, enkel styring av ventilasjon, osv. Eiendommen skal holdes i god stand og det er forventet at vaktmester/driftsmedarbeider gjør enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket, enkelt snekker og malearbeid, vedlikeholde låssystem, forebygge skader og at uteområdene holdes i orden.

Vaktmester/driftsmedarbeider er ansvarlig for oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester
  • Grunnleggende teknisk innsikt i vann, varme og ventilasjon, og generell bygningsdrift.
  • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold
  • At du snakker godt norsk.
 
Vi søker personer som er gode til å spille på lag og som «får ting gjort», som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Lønn ihht tariffavtale.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.haltdalen@linkmottak.no.  
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres raskt, og intervjuer og tilsettinger vil derfor skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 

Tiltredelse 1. desember 2015.
 
Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 10. november 2015.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK