Hareid - beboerkontakt aktivitetsansvarlig - 55% stilling

09.06.2016
Hareid statlige mottak for enslige mindreårige søker aktivitetsansvarlig beboerkontakt i 55% stilling.

Link drifter i dag 20 mottak i Norge. 13 av disse er mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.

Arbeidsoppgaver skal omfatte organisering av aktiviteter ved mottaket, og legge forholdene til rette for at beboere får delta i aktiviteter i lokalsamfunnet. Individuell oppfølging av beboere innenfor fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, i samarbeid med barnefaglig team.

Du vil få ansvar for:
  • at beboere får en meningsfull hverdag gjennom aktiviteter på mottaket
  • at beboere får individuelt tilpassede aktiviteter
  • at aktivitetsarbeidet tilfredsstiller kravene i UDIs rundskriv og regelverk
  • en helhetlig plan og organisering av aktiviteter ved mottaket
  • kommunikasjon og samarbeid med lokale lag og organisasjoner

Krav til kvalifikasjoner:
  • interesse for idrett og friluftsliv
  • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • minimum norsk og engelsk og gjerne et tredje språk (eks. dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • lønn etter avtale, 55% stilling

Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV sendes til leder.hareid@linkmottak.no

Søknadsfrist: SNAREST og senest 30.06.2016  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK