Hareid - beboerkontakt aktivitetsansvarlig - 55% stilling

09.06.2016
Hareid statlige mottak for enslige mindreårige søker aktivitetsansvarlig beboerkontakt i 55% stilling.

Link drifter i dag 20 mottak i Norge. 13 av disse er mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.

Arbeidsoppgaver skal omfatte organisering av aktiviteter ved mottaket, og legge forholdene til rette for at beboere får delta i aktiviteter i lokalsamfunnet. Individuell oppfølging av beboere innenfor fysisk aktivitet, kosthold og ernæring, i samarbeid med barnefaglig team.

Du vil få ansvar for:
  • at beboere får en meningsfull hverdag gjennom aktiviteter på mottaket
  • at beboere får individuelt tilpassede aktiviteter
  • at aktivitetsarbeidet tilfredsstiller kravene i UDIs rundskriv og regelverk
  • en helhetlig plan og organisering av aktiviteter ved mottaket
  • kommunikasjon og samarbeid med lokale lag og organisasjoner

Krav til kvalifikasjoner:
  • interesse for idrett og friluftsliv
  • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • minimum norsk og engelsk og gjerne et tredje språk (eks. dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • lønn etter avtale, 55% stilling

Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV sendes til leder.hareid@linkmottak.no

Søknadsfrist: SNAREST og senest 30.06.2016  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK