Hareid statlige mottak for enslig mindreårige asylsøkere - beboerkontakt - tidlig intervensjon

13.05.2016
Vi søker 1 medarbeider i 100% engasjementsstilling 1.juli - 31.desember 2016

Stortinget har i år bevilget ekstra midler til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Årsverket skal i sin helhet brukes til å styrke det daglige omsorgsarbeidet på mottaket. Arbeidsoppgaver vil omfatte gjennomføring av samtaler og aktiviteter som styrker resiliens og mestringsevnen til den enkelte. I dette ligger det individuell oppfølging av ungdommene med spesielt fokus på forebyggende psykisk helse og tett faglig samarbeid med mottakets barnefaglige team.
 
Du vil få ansvar for:
 • at det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • ansvar for iverksetting og oppfølging av individuelle tiltaksplaner til den enkelte beboer
 • oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene gjennom samtaler og aktiviteter

Krav til kvalifikasjoner:
 • 3-årig barnefaglig, helsefaglig eller sosialfaglig utdanning på høgskolenivå (eks.barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, barnehagelærer, lærer, sykepleier, helsesøster, psykiatri mm)
 • Dokumentert kompetanse i gjennomføring av lavteskel samtaler og aktiviteter med fokus på resiliens
 • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Minimum norsk og engesl, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, 100% stilling, 6 mnd engasjement
 • Stillingene kan inngå i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV til Hareid mottak.

Vi ønsker kun søknader på e-post til leder.hareid@linkmottak.no

Søknadsfrist: SNAREST, senest 1. juni 2015.

Kontaktperson Iselin Aske 410 62 929 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK