Hol - barnefaglig ansvarlig - fast 100 % stilling

13.03.2017
Vår dyktige barnefaglig ansvarlig går over i annen stilling, og vi søker hennes etterfølger.

Hol statlige mottak EMA ble etablert 15.oktober 2015. Mottaket er et ordinært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har totalt 40 plasser for asylsøkere mellom 15 – 18 år. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er normalt 6-18 måneder.Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og hvordan det er å leve i norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.

100% fast stilling som barnefaglig ansvarlig - beboerkontakt - tiltredelse snarest

 
Du vil få ansvar for:
 
 • at det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 • oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktene spesielt
 • å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til

Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Relevant, 3-årig barnefaglig utdanning på høyskolenivå
 • Erfaring fra offentlige etater (eks. NAV, barnevern, flyktningetjeneste, skole)
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom - gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg:
 
 • har godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • kan et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk)

Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale
 • Fast 100% stilling
 • Noe kveldsarbeid må påregnes etter behov (D2 vakt) - alternativt at stillingen kan inngå i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til HR ansvarlig Katrine Rennan tlf 922 81 772.

Skriftlig søknad med CV og scannede kopier av vitnemål og attester til: leder.hol@linkmottak.no
Vi vil foreta en løpende vurdering av søknader og innkalle aktuelle kandidater til intervju. 

Søknadsfrist: snarest.
 
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK