Hol - beboerkontakt helg, tilkallingsvakter - ekstravakter

20.01.2017
Hol statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere søker nye medarbeidere som kan jobbe faste helger og kvelder, eller som er interessert i å være ringevikar etter behov.

Hol statlige mottak EMA ble etablert 15.oktober 2015. Mottaket er et ordinært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har totalt 40 plasser for asylsøkere mellom 15 – 18 år. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og det norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.


Mottaket søker nye medarbeidere som kan jobbe faste helger og kvelder, eller som er interessert i å være ringevikar etter behov.

Oppgavene vil være:
 
  • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene
  • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket,
  • Å bistå med hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
  • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
  • Å følge opp fritidsaktiviteter
 
Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.hol@linkmottak.no KUN SØKNADER PÅ E-POST.

For mer informasjon kontakt Katrine Rennan, 922 81 772.

Intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende,
Søknadsfrist snarest – senest innen 18. februar 2017
 
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK