Hol - beboerkontakt helg, tilkallingsvakter - ekstravakter

20.01.2017
Hol statlige mottak for enslige mindreårige asylsøkere søker nye medarbeidere som kan jobbe faste helger og kvelder, eller som er interessert i å være ringevikar etter behov.

Hol statlige mottak EMA ble etablert 15.oktober 2015. Mottaket er et ordinært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har totalt 40 plasser for asylsøkere mellom 15 – 18 år. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og det norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.


Mottaket søker nye medarbeidere som kan jobbe faste helger og kvelder, eller som er interessert i å være ringevikar etter behov.

Oppgavene vil være:
 
  • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene
  • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål på mottaket,
  • Å bistå med hjelp til matlaging, aktiviteter mm.
  • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
  • Å følge opp fritidsaktiviteter
 
Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.hol@linkmottak.no KUN SØKNADER PÅ E-POST.

For mer informasjon kontakt Katrine Rennan, 922 81 772.

Intervjuer og tilsettinger vil skje fortløpende,
Søknadsfrist snarest – senest innen 18. februar 2017
 
 































































































































































































































 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK