Hol - Beboerkontakt natt 4 stillinger 100 %

10.09.2015

Link etablerer mottak for ungdom i alderen fra 15 til 18 år i Hol kommune.  Mottaket vil ha inntil 40 plasser for enslige mindreårige asylsøkere. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De vil ha et skoletilbud og etter skoletid vil de være engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet. Vi søker beboerkontakt natt i 100 % stilling (4 stillinger) som engasjementstilling 6 - 12 mnd med mulighet for forlengelse.

Link drifter i dag 10 mottak i Norge, seks av disse er mottak for enslig mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.

Du vil få ansvar for:
  • Beboernes trygghet og sikkerhet om natten.
  • Omsorg overfor beboere som trenger hjelp og støtte, samt å ivareta ro og orden på mottaket
  • Brannvakt/brannrutiner, sikkerhetsrutiner
  • Lettere renholds- og vedlikeholdsoppgaver
  • Forberede frokost, vekking om morgenen
 
Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra EMA mottak, og annet arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende
  • Flerkulturell kompetanse og språkkompetanse
  • Et eller flere språk i tillegg til norsk; fortrinnsvis, pashto, dari, tigrinja, arabisk
  • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig, godt nivå (B1 eller tilsvarende)
  • Gyldig norsk førerkort klasse B.

Arbeidstid:
Arbeidstid fra kl 22:00 til kl 08:00

100% stilling innebærer en arbeidstidsordning med 7 netter på og 7 netter av og arbeid 2. hver helg.
Det er våken vakt.

Mottaket vil ha en driftstid fra 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Det er viktig at du liker å jobbe med jobbe med ungdom og kan spille på lag med både beboere og kolleger. Det er også viktig at du er tydelig i voksenrollen og har gode kommunikasjonsevner.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. Det bør være likevekt mellom kvinner og menn blant nattevaktene.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.hol@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, også etter oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 18. september 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK