HOL - INFORMASJONSMEDARBEIDER

06.06.2017
Hol mottak for enslig mindreårige asylsøkere har ledig 100 % stilling som informasjonsmedarbeider.

Informasjonsmedarbeider har ansvar for å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i hht UDIs rundskriv. Det innebærer å følge opp ungdommenes skolegang, og koordinere samarbeidet med skolen/voksenopplæringen, og andre eksterne samarbeidspartnere, samt å koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket og delta i og følge opp andre beboerrettede oppgaver.
 

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende.
  • Allsidig yrkeserfaring og/eller erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
  • Evne til å engasjere deg i ungdommenes hverdag, interesser og utfordringer
  • Førerkort klasse B
 
Vi søker en medarbeider som er god til å spille på lag og som «får ting gjort», som liker å omgås ungdommer, er trygg i voksenrollen og ikke redd for å sette grenser og skape trygge rammer og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!


Vi tilbyr:
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
  • En mulighet til å skape noe unikt!
  • Lønn ihht tariffavtale
 
LINK ønsker mangfold personalgruppen og vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer, kvinner og menn, til å søke stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Tore Fauske Haugen, fung. mottaksleder, 913 42 224
 
Skriftlig søknad med CV til: ledelse.hol@linkmottak.no
  
Søknadsfrist 10. juni 2017.

  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK