HOL - INFORMASJONSMEDARBEIDER

06.06.2017
Hol mottak for enslig mindreårige asylsøkere har ledig 100 % stilling som informasjonsmedarbeider.

Informasjonsmedarbeider har ansvar for å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i hht UDIs rundskriv. Det innebærer å følge opp ungdommenes skolegang, og koordinere samarbeidet med skolen/voksenopplæringen, og andre eksterne samarbeidspartnere, samt å koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket og delta i og følge opp andre beboerrettede oppgaver.
 

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende.
  • Allsidig yrkeserfaring og/eller erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
  • Evne til å engasjere deg i ungdommenes hverdag, interesser og utfordringer
  • Førerkort klasse B
 
Vi søker en medarbeider som er god til å spille på lag og som «får ting gjort», som liker å omgås ungdommer, er trygg i voksenrollen og ikke redd for å sette grenser og skape trygge rammer og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!


Vi tilbyr:
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
  • En mulighet til å skape noe unikt!
  • Lønn ihht tariffavtale
 
LINK ønsker mangfold personalgruppen og vi oppfordrer derfor kvalifiserte personer, kvinner og menn, til å søke stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Tore Fauske Haugen, fung. mottaksleder, 913 42 224
 
Skriftlig søknad med CV til: ledelse.hol@linkmottak.no
  
Søknadsfrist 10. juni 2017.

  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK