Hol - informasjonsmedarbeider 100% stilling

03.10.2016
Hol statlige mottak for enslige mindreårige søker informasjonsmedarbeider i 100% stilling

Hol statlige mottak EMA ble etablert 15.oktober 2015. Mottaket er et ordinært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har totalt 40 plasser for asylsøkere mellom 15 – 18 år. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og det norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.


Informasjonsmedarbeider har ansvar for å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i henhold til UDIs rundskriv. Det innebærer å følge opp ungdommenes skolegang, koordinerer samarbeidet med skolen, voksenopplæringen og andre eksterne samarbeidspartnere, samt å koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket og delta i og følge opp andre beboerrettee oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:
 
  • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende
  • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt
  • Evne til å engasjere barn/ungdom
  • Førerkort klasse B

Vi søker en medarbeider som er god til å spille på lag og som "får ting gjort", som liker å omgås ungdommer, skape trygge rammer og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Vi tilbyr:
 
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
  • En mulighet til å skape noe unikt!
  • Lønn i henhold til tariffavtale

LINK ønsker mangfold i sine personalgrupper og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Marianne Viljugrein, mottaksleder, 971 95 418
 
Skriftlig søknad med CV til: leder.hol@linkmottak.no    

Søknadsfrist 15. oktober 2016.

  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK