Hol - informasjonsmedarbeider 100% stilling

03.10.2016
Hol statlige mottak for enslige mindreårige søker informasjonsmedarbeider i 100% stilling

Hol statlige mottak EMA ble etablert 15.oktober 2015. Mottaket er et ordinært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har totalt 40 plasser for asylsøkere mellom 15 – 18 år. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder.
 
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og det norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.


Informasjonsmedarbeider har ansvar for å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i henhold til UDIs rundskriv. Det innebærer å følge opp ungdommenes skolegang, koordinerer samarbeidet med skolen, voksenopplæringen og andre eksterne samarbeidspartnere, samt å koordinere skole og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket og delta i og følge opp andre beboerrettee oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner:
 
  • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende
  • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt
  • Evne til å engasjere barn/ungdom
  • Førerkort klasse B

Vi søker en medarbeider som er god til å spille på lag og som "får ting gjort", som liker å omgås ungdommer, skape trygge rammer og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Vi tilbyr:
 
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
  • En mulighet til å skape noe unikt!
  • Lønn i henhold til tariffavtale

LINK ønsker mangfold i sine personalgrupper og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Marianne Viljugrein, mottaksleder, 971 95 418
 
Skriftlig søknad med CV til: leder.hol@linkmottak.no    

Søknadsfrist 15. oktober 2016.

  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK