Hol - vaktmester 50% stilling

28.09.2016
Hol statlige mottak for enslige mindreårige søker ansatt til drift og vedlikehold i 50 % stilling

Hol statlige mottak EMA ble etablert 15.oktober 2015. Mottaket er et ordinært mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Mottaket har totalt 40 plasser for asylsøkere mellom 15 – 18 år. Driften følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Botid er beregnet til 6-18 måneder.
                                                                                              
Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å legge til rette for at hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon og gi informasjon og veiledning om det å være asylsøker i Norge og det norske samfunnet. Som mottaksmedarbeider kommer du tett på mennesker.


Eiendommen skal holdes i god stand og det er forventet at vaktmester/driftsmedarbeider gjør enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket, enkelt snekker og malearbeid, vedlikeholde låssystem, forebygge skader og at uteområdene holdes i orden. Det forventes at beboerne også tar ansvar for «egen bolig», og deltar i fellesoppgaver. Informasjon og opplæring i disse oppgavene er viktig.

Oppgavene er varierte innen drift og vedlikehold av bygg og anlegg (vann, varme og ventilasjon) og inkluderer ettersyn av elektrisk anlegg, brannteknisk utstyr som alarmanlegg, nød og rømningslys, enkel styring av ventilasjon, osv.

Vaktmester/driftsmedarbeider er ansvarlig for oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester, gjerne fagbrev som håndverker
  • Grunnleggende teknisk innsikt i vann, varme og ventilasjon og generell bygningsdrift
  • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold
  • At du snakker godt norsk
  • Disponerer bil

Vi søker en person som er god til å spille på lag og som «får ting gjort», som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt mottaket, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker!

Vi tilbyr:
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
  • En mulighet til å skape noe unikt
  • Lønn i henhold til tariffavtale

LINK ønsker mangfold i sine personalgrupper og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen. Arbeidet er fortrinnsvis organisert på dagtid, men av og til må du regne med å forskyve dagen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
Kontaktperson Marianne Viljugrein, mottaksleder, 971 95 418
 
Skriftlig søknad med CV til: leder.hol@linkmottak.no

Søknadsfrist 15. oktober 2016
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK