Ledige stillinger som beboerkontakt på Links mottak for enslige mindreårige - engasjement 1. juli - 31. desember

11.05.2016
Stortinget har i år bevilget ekstra midler til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Vi søker derfor 1 medarbeider i 100% stilling til hver mottak. Viktig at du sender søknad til det mottaket der du vil jobbe, ingen åpne søknader.

Link drifter i dag 20 mottak i Norge, tretten av disse er mottak for enslig mindreårige asylsøkere. Vi har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid. Les mer om våre mottak på hjemmesidene www.linkmottak.no

Stortinget har i år bevilget ekstra midler til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Årsverket skal i sin helhet brukes til å styrke det daglige omsorgsarbeidet på mottaket. Arbeidsoppgaver skal omfatte samtaler og individuell oppfølging av beboere, med spesielt fokus på kosthold, ernæring og miljøarbeid bl.a.

Du vil få ansvar for:
  • at det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
  • å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
  • oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene

Krav til kvalifikasjoner:
  • 3-årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå: barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, barnehagelærer, lærer
  • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • Lønn etter avtale, 100% stilling, 6 mnd engasjement
  • Stillingene kan inngå i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Skriftlig søknad med CV til hvert enkelt mottak. Søknadsfrist: SNAREST, senest 1. juni 2015.
 
Gibostad mottak Lenvik kommune leder.gibostad@linkmottak.no
Hareid mottak Hareid kommune leder.hareid@linkmottak.no
Søre Sunnmøre EMA avdeling Ulstein kommune leder.ulstein@linkmottak.no
Volda EMA avdeling Volda kommune leder.volda-ema@linkmottak.no
Hol mottak Hol kommune leder.hol@linkmottak.no
Nordre Land mottak Nordre Land kommune leder.nordre-land@linkmottak.no
Starum Østre Toten kommune leder.starum@linkmottak.no
Spydeberg mottak Spydeberg kommune leder.spydeberg@linkmottak.no
Mysebu transittmottak Eidsberg kommune leder.mysebu@linkmottak.no
Tvedestrand mottak Tvedestrand kommune leder.tvedestrand@linkmottak.no
Øvrebø mottak Vennesla kommune leder.ovrebo@linkmottak.no
Vennesla mottak Vennesla kommune leder.vennesla@linkmottak.no
Songdalen mottak Songdalen kommune leder.songdalen@linkmottak.no


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK