Mysebu - økonomi- og administrasjonsmedarbeider 100%

06.01.2016
Mysebu statlige mottak søker økonomi- og administrasjonsmedarbeider i 100% stilling

Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet og det vil si at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld og hver tredje helg). Mens en stab i administrasjonen jobber vanlig kontortid. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk.

Økonomi- og administrasjonsmedarbeider har ansvar for mottakets regnskap og oppgjør, samt beboerøkonomi. Dette innbærer rutiner knyttet til innkjøp, lagerkontroll, fakturakontroll, månedsoppgjør, refusjonskrav, lønn og turnus.

Kandidaten har:
 • Minimum ett års utdanning innen økonomi/regnskap
 • Erfaring fra lignende arbeid innen kontor, regnskap, administrasjon
 • Gode IT-kunnskaper og behersker de vanlige Office-programmene
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper er en forutsetning

Og i tillegg:
 • Har gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Har evne til å ta initiativ og til å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Tiltredelse: 31.03.16. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

For mer informasjon kontakt Anne-Grete Karlstad på tlf. 69 89 90 40

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.mysebu@linkmottak.no

Søknadsfrist: 26.01.2016. Intervjuer blir gjennomført fortløpende. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK