Mysebu - Barnefaglig leder 100 % stilling

16.04.2015
Mysebu statlig mottak er ankomst(transitt)mottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Botiden på mottaket varierer fra 2 til 12 uker. . Under oppholdet skal ungdommene i tillegg til obligatoriske avtaler, delta på informasjonsprogram, norskundervisning og ha tilbud om fritidsaktiviteter. Vår oppgave er å skape et trygt og god botilbud for ungdommene i ankomstfasen og å gi den enkelte beboer et differensiert og godt omsorgstilbud. Mysebu har døgnkontinuerlig drift. Vi søker en faglig sterk person som ønsker å gjøre en forskjell i ungdommers liv og lede det barnefaglige arbeidet på mottaket. Stillingen er underlagt mottaksleder.

Du vil få ansvar for:
 • den faglige kvaliteten på innhold og oppfølging av mottakets omsorgsplan, risikovurderinger, rutiner og kartleggingsarbeid.
 • å lede og koordinere det faglige omsorgsarbeidet ved mottaket som er organisert som et barnefaglig team med to koordinatorer to faglærte beboerkontakter.
 • opplæring og veiledning av barnefaglig team samt tett oppfølging av beboerkontakter /særkontakter i forhold til arbeidsmetodikk, observasjoner og oppfølging av spesielt sårbare beboere.
 • koordinere oppgavefordelingen innen det barnefaglige teamet; kartlegging av beboere, samtaler, identifisering og oppfølging av eventuelle ofre for menneskehandel eller beboere med spesielle behov.
 • å koordinere samarbeidet med vår oppdragsgiver (UDI), helsetjenester, .
 • å utvikle et spennende fagområde og lede motiverte medarbeidere

Stillingen som barnefaglig leder faller inn under vanlig arbeidstid kl. 08.00 – 16.00 mandag til fredag.
 
Dine kvalifikasjoner:                         
 • Min. 3-årig barnefaglig, helse- og/eller sosialfaglig utdanning på høyskolenivå.
 • Erfaring fra helsefaglig eller barnefaglig ledelse er ��nskelig
 • Relevant arbeidserfaring innen ungdomsarbeid, oppfølgings- og relasjonsarbeid vektlegges
 • Meget gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • God muntlig engelsk og gjerne et annet fremmedspråk (eks. arabisk, tigrinija, dari).
 • Førerkort kl. B

Vi ønsker at du er:
 • Trygg på egen faglig kompetanse, engasjert og glad i ungdom
 • Tydelig, tålmodig, raus og empatisk
 • Strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • God til å lede, motivere og samarbeide.

Tiltredelse snarest. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
For mer informasjon kontakt mottaksleder, Berit Albrecht på tlf. 69 89 90 40.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til: leder.mysebu@linkmottak.no

Søknadsfrist: 05.05.2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK