Mysebu - beboerkontakt - faglært

06.01.2016
Mysebu statlige mottak søker to faglærte beboerkontakter i 80% og 58% stilling

Mysebu statlige mottak søker to faglærte beboerkontakter i 80% og 58% stilling. Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, og det vil si at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld og hver tredje helg). Mottaket har egne nattevakter. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i sine hverdagslige rutiner
 • Kartlegging av beboere
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Aktiviteter
 • Renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Sikkerhet/brannsikkerhet

Kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør eller lignende
 • Arbeidserfaring med barn og ungdom blir vektlagt
 • Relevante språkkunnskaper som arabisk, pashto, dari, tigrinja og somalisk er en fordel
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og til å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner - konfliktløser

Tiltredelse umiddelbart eller etter avtale. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

For mer informasjon kan fungerende mottaksleder Marius Nicolaisen kontaktes på telefonnummer 69 89 90 47.

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk til: stillinger.mysebu@linkmottak.no

Søknadsfrist 26.01.2016. Intervjuer blir gjennomført fortløpende 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK