Mysebu - beboerkontakt (faglært)

06.07.2015
Mysebu statlige mottak søker en faglært beboerkontakt i 100 % stilling. Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, og dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og hver tredje helg). Mottaket har egne nattevakter. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i sine hverdagslige rutiner
 • Kartlegging av beboere
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Aktiviteter
 • Renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Sikkerhet/brannsikkerhet
   
Ønskede kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Barnefaglig utdannelse
 • Arbeidserfaring med barn- og ungdom blir vektlagt
 • Relevante språkkunnskaper som arabisk, pashto, dari, tigrinja og somalisk er en fordel
 • Førerkort B
   
Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende
 
Tiltredelse: 01.09.2015. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

For mer informasjon kan barnefaglig leder Karoline Authen kontaktes på tlf. 69 89 90 46
 
Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk til: leder.mysebu@linkmottak.no  
 
Søknadsfrist: 26.07.2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK