Mysebu - beboerkontakt (faglært)

06.07.2015
Mysebu statlige mottak søker en faglært beboerkontakt i 100 % stilling. Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, og dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og hver tredje helg). Mottaket har egne nattevakter. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i sine hverdagslige rutiner
 • Kartlegging av beboere
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Aktiviteter
 • Renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Sikkerhet/brannsikkerhet
   
Ønskede kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Barnefaglig utdannelse
 • Arbeidserfaring med barn- og ungdom blir vektlagt
 • Relevante språkkunnskaper som arabisk, pashto, dari, tigrinja og somalisk er en fordel
 • Førerkort B
   
Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende
 
Tiltredelse: 01.09.2015. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

For mer informasjon kan barnefaglig leder Karoline Authen kontaktes på tlf. 69 89 90 46
 
Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk til: leder.mysebu@linkmottak.no  
 
Søknadsfrist: 26.07.2015
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK