Mysebu - Beboerkontakt aktivitet 65 % stilling

28.10.2015
Mysebu statlige EMA transitt søker en beboerkontakt for aktivitet i 65 % stilling.

Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, og dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og helg). Mottaket har egne nattevakter. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk.

Arbeidsoppgaver:
 
I stillingen ligger ansvaret for å organisere og planlegge aktiviteter for ungdommer som bor på Mysebu som ikke krever spesielle språkkunnskaper. Disse gjennomføres delvis på mottaket i egenregi og delvis i samarbeid med lag, foreninger og andre profesjonelle eller frivillige aktører i nærmiljøet. En viktig oppgave er å skrive års-/halvårsplan, søknader om aktivitets- og sponsormidler og rapporter.
I tillegg inngår i stillingen oppfølging og omsorg for ungdommene. Arbeidet innebærer gjennomføring av daglige rutiner og gjøremål på mottaket, herunder vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær, matservering og enkelt rengjøring på kantina og aktivitetsområdene. I dette inngår veiledning av ungdommene i daglige oppgaver og å være en trygg og voksen omsorgsperson.
 
Krav til stilling:
 • Relevant erfaring innen organisasjons- og ungdomsarbeid, idrett og friluftsliv
 • God til å planlegge, organisere og gjennomføre aktiviteter.
 • Lokalkunnskap og et godt nettverk i lokalmiljøet er en fordel.
 • Vant til å skrive/bruke PC til å lage oversikter, plakater, skrive planer og søknader om aktivitets- og sponsormidler mm.
 • Førerkort B er ønskelig

Personlige egenskaper:
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert, målrettet og nøyaktig i en hektisk hverdag
 • Liker å jobber både selvstendig og i team
 • Lyst og evne til å jobbe med ungdom i en vanskelig livssituasjon
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Praktisk og løsningsorientert
 • Beboerkontakt – aktivitet jobber i turnus dag, kveld- og hver tredje helg. Ved enkelte arrangement må forskjøvet arbeidstid påregnes.

Tiltredelse snarest, intervjuene vil bli foretatt løpende. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
For mer informasjon kan Marius Nicolaisen kontaktes på tlf. 69 89 90 45.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til: leder.mysebu@linkmottak.no   

Søknadsfrist: 12.11.2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK