Mysebu - Beboerkontakt faglært 100 % stilling

26.08.2014
Mysebu EMA ankomsttransitt søker en faglært beboerkontakt i 100 % stilling. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold. Vårt mottak er døgnbemannet og denne stillingen inngår i 2-skiftsturnus med arbeid hver 3. helg.

Arbeidsoppgaver:
 • Du skal være en trygg og voksen omsorgsperson og være en rollemodell i dagliglivet til ungdommene.
 • Du skal følge opp og tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål for beboere
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Du vil få særkontaktansvar for enkelte beboere
 • Delta i og gjennomføre kartleggingssamtaler, skrive rapporter.
 • Daglige oppgaver som velkomst og avreiser, aktiviteter, forefallende orden og renhold.
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)

Vi krever:
 • Barnefaglig utdannelse på minst videregående nivå med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider eller tilsvarende
 • Relevant arbeidserfaring med barn- og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller annet.
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Gode engelskkunnskaper
 • Arabisk, tigrinija, oromo er ønskelig, men ingen forutsetning.
 • Erfaring fra flerkulturelle arbeidsplasser er en fordel
 • Førerkort B

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i voksenrollen overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende
 
Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse snarest, intervjuene vil bli foretatt løpende.

Søknadsfrist 10.09 2014
 
For mer informasjon kan barnefaglig leder Hanne Skarpsno kontaktes på tlf. 69 89 90 40. 

Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.mysebu@linkmottak.no 
eller per post til Mysebu mottak v/ Berit Albrecht, Vandugveien 45, 1850 Mysen. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK