Mysebu - beboerkontakt ufaglært (46 % stilling)

13.07.2015
Mysebu statlige mottak søker en ufaglært beboerkontakt i 46 % stilling. Mysebu er ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, og dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og helg). Mottaket har egne nattevakter. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk. Beboerkontaktene deler ansvaret for daglig omsorg, rutiner og aktiviteter for ungdommene som bor på mottaket. Denne stillingen er en turnusstilling med arbeid annen hver helg. Det er ønskelig at beboerkontakt i denne stillingen bistår logiskkavdelingen ved behov.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i sin hverdag
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Aktiviteter
 • Enkelt renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Sikkerhet/brannsikkerhet
 • Eventuell oppgaver innen logistikk (kleslager, registreringer i datasystemet, avtaleoversikt, etc.)

Ønskede kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning!
 • Relevante språkkunnskaper, spesielt de som per i dag ikke finnes i Mysebus ansattegruppe (pashto, dari)
 • Relevant arbeidserfaring med barn- og ungdom eller miljøarbeid
 • Erfaring innen kontorarbeid og gode PC-ferdigheter er en fordel
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner
 • Være trygg i voksenrollen overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende
 • Tiltredelse etter avtale, intervjuer foretas fortløpende. For mer informasjon kan Anne-Grete Karlstad kontaktes på tlf. 69 89 90 44.
 
Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.mysebu@linkmottak.no 
 
Søknadsfrist: 26. juli 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK