Mysebu - Beboerkontakt vikar - faglært (72 % stilling)

25.03.2014
Mysebu statlige EMA transitt søker beboerkontakt i vikariat. Grunnet permisjon ønsker vi å ansette en faglært beboerkontakt i 72 % stilling i tidsperioden 12. mai til 06. sept. 2014.

Beboerkontaktene deler ansvaret for daglig omsorg, rutiner og aktiviteter for ungdommene som bor på mottaket. Arbeidet innebærer bl.a. gjennomføring og tilrettelegging av daglige rutiner og gjøremål på mottaket, herunder vekking, renhold, vask, stell av klær, matservering og aktiviteter. Vårt mottak er døgnbemannet og beboerkontaktene jobber turnus (døgn-, kvelds-, natte- og helgevakter). Søkere må være over 18 år og bør helst ha førerkort.


Arbeidsoppgaver:
 
 • Oppfølging av våre beboere i sine hverdagslige rutiner
 • Ansvar for beboernes avtaler(ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Aktiviteter
 • Renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Sikkerhet/brannsikkerhet

Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Min. 3 år videregående utdanning med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsearbeider, idrett og friluftsliv eller tilsvarende.
 • Relevant arbeidserfaring med barn- og ungdom blir vektlagt

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende

For mer informasjon kan barnefaglig leder Hanne Skarpsno kontaktes på tlf. 69 89 90 40
 
Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.mysebu@linkmottak.no eller per post til Mysebu mottak v/ Berit Albrecht, Vandugveien 45, 1850 Mysen.
 
Søknadsfrist: 20. april 2014
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK