Mysebu - drifts- og vedlikeholdsmedarbeider (vaktmester)

13.11.2013
Vi søker en ny medarbeider på Mysebu i 100 % stilling som drifts- og vedlikeholdsmedarbeider. Hovedoppgavene i stillingen er ansvar for vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet.

Våre forventninger:
  • Å gjøre utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket,
  • Holde uteområdet i orden,
  • Engasjere beboerne på mottaket i oppgaver som de naturlig kan ta del i ute og inne.
  • Ha ansvar for oppfølging av brannvernrutiner og varslingssystemer, risikoanalyser i forhold til brann.
  • Ha ansvar for fysisk sikkerhet og sikkerhetssystemer, låser, lys, varsling, risikoanalyser i forhold til fysiske forhold innendørs og utendørs og beboere/personale.
  • Transportoppgaver
Personlige egenskaper:

Vi søker en person som er løsningsorientert og som «får ting gjort». Det er viktig at du er omgjengelig og allsidig, praktisk anlagt og har erfaring fra lignende arbeid. Vi vil vektlegge praktisk erfaring og personlig egnethet.Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B. 

Vi tilbyr en variert hverdag og flerkulturelt arbeidsmiljø. Lønn i hht tariff.
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Søknad med CV sendes på epost til stillinger.mysebu@linkmottak.no
eller søknad/kopier i brev til: Mysebu statlige transittmottak, Vandugvn. 45, 1850 Mysen.
 
Søknadsfrist 30. november 2013.  

Tiltredelse medio januar. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK