Mysebu - koordinator for aktivitet og nærmiljø (60 % stilling)

24.08.2013
Stillingen har ansvaret for å koordinere aktiviteter i nærmiljøet og lokalsamfunnet i samarbeid med lag og foreninger, og andre profesjonelle eller frivillige aktører. Stillingen er en viktig pådriver overfor personalgruppen for samarbeid og kontakt med naboer, nærmiljø og lokalsamfunn. Det forventes at alle aktiviteter i nærmiljøet og lokalsamfunnet koordineres og planlegges i forhold til aktiviteter og gjøremål på mottaket. Stillingen har ansvar for å planlegge og rapportere i forhold til egne aktiviteter og ansvarsområde. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3 helg. Stillingen kan kombineres med stilling som beboerkontakt.

Kompetansekrav:
Videregående skole eller fagbrev innen helse- /sosialfag, barn/ungdom, friluftsliv/idrett. Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge blir tillagt vekt, samt kjennskap til og nettverk i lokalmiljøet.
 
Personlige egenskaper:
Initiativrik og entusiastisk, med god evne til å få med andre på aktiviteter. Evne til å tenke bredt og nytt i forhold til aktiviteter. Like å være sammen ungdom. God til både å planlegge og gjennomføre etter planen.

Vi stiller krav om at du har førerkort klasse B.
 
Søknad med CV og scannede kopier av vitnemål og attester  sendes på epost til  stillinger.mysebu@linkmottak.no eller søknad/kopier i brev til: Mysebu transittmottak, Vandugvn. 45, 1850 Mysen.
 
Søknadsfrist 2. september 2013.  

Tiltredelse snarest. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK