MYSEBU - KOORDINATOR FOR BARNEFAGLIG ARBEID

17.08.2017
Intern utlysning ved Mysebu EMA transitt for koordinator for barnefaglig arbeid i 100% stilling. Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 70 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og helg). Mottaket har egne nattevakter.

Koordinator for miljøarbeid er en stilling med ordinære oppgaver innen miljøarbeid og i tillegg spesielle oppgaver som beskrevet. En viktig oppgave er å kvalitetssikre miljøarbeidet på mottaket.

Stillingen inngår i mottakets barnefaglig team som har et koordinerende ansvar for den daglige omsorgen og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere samt mottakets arbeid med menneskehandel. Individuell oppfølging av beboere, samtaler, koordinering av miljøfaglig arbeid, gode strukturer, tiltak som styrker omsorgen og bedrer psyko-/sosial helse hos den enkelte.

Arbeidsoppgaver:
 • Koordinering av oppgaver innen miljøarbeid
 • Kartlegging av beboere, identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel
 • Opplæring og veiledning av beboerkontakter
 • Tett samarbeid med beboerkontaktene/særkontaktene i forhold til observasjoner og oppfølging av beboere med spesielle behov
 • Oppfølging av beboere med atferdsproblemer
 • Beboerkontaktoppgaver (beboeroppfølging, vask, kantine, enkelt renhold, undervisning, aktivitet, oppgaver knyttet til helse og hygiene)
 • Velkomstsamtaler med beboere
 • Utføre og koordinere oppgaver knyttet til retur og bosetting, samt være mottakets ressursperson på disse fagområdene

Utdanningskrav:
 • Barnefaglig kompetanse på BA nivå; barnevernspedagog, barnehagelærer, lærer, sosionom (sosialt arbeid)
 • Relevant arbeidserfaring innen ungdomsarbeid, oppfølging- og relasjonsarbeid vektleggesAndre krav:
 • Meget gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • God muntlig engelskkunnskap
 • Relevante språkkunnskaper som arabisk, pashto, dari, tigrinja og somalisk vektlegges
 • Førerkort B er ønskelig

Personlige egenskaper:
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert, målrettet og nøyaktig i en hektisk hverdag
 • Flink til å veilede og motivere medarbeidere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Lyst og evne til å jobbe med ungdom i en vanskelig livssituasjon
 • Praktisk og løsningsorientert

Koordinator for barnefaglig arbeid jobber i 2-skifts turnus dag/kveld og hver tredje helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.
Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad med CV til: leder.mysebu@linkmottak.no 

Intervjuer skjer fortløpende.
 
Søknadsfrist 01.09 2017. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK