Mysebu - Koordinator for beboerrettet arbeid i 90 % stilling

11.06.2015
Mysebu statlige mottak søker koordinator for miljøarbeid. Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Vårt mottak er døgnbemannet, dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og helg). Mottaket har egne nattevakter. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk. Koordinator for beboerrettet arbeid er en stilling med ordinære oppgaver innen miljøarbeid og i tillegg spesielle oppgaver som beskrevet. En viktig oppgave er å kvalitetssikre det beboerrettede arbeidet på mottaket. Stillingen inngår i mottakets barnefaglige team som har et koordinerende ansvar for den daglige omsorgen og oppfølging av enslige mindreårige asylsøkere samt mottakets arbeid med menneskehandel.

Arbeidsoppgaver:
 • Koordinering av oppgaver innen miljøarbeid
 • Beboerkontaktoppgaver (beboeroppfølging, vask, kantine, enkelt renhold, undervisning, aktivitet, oppgaver knyttet til helse og hygiene)
 • Kartlegging av beboere, identifisering og oppfølging av ofre for menneskehandel
 • Opplæring og veiledning av beboerkontakter
 • Tett samarbeid med beboerkontaktene/særkontaktene i forhold til observasjoner og oppfølging av beboere med spesielle behov
 • Oppfølging av beboere med rus- og psykososiale problemer

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Høyskoleutdannelse (minst 2 år) innen helse- og sosialfag, pedagogikk eller psykologi
 • Relevant arbeidserfaring innen ungdomsarbeid, oppfølging- og relasjonsarbeid vektlegges
 • Meget gode norskkunnskaper – skriftlig og muntlig
 • God muntlig engelskkunnskap
 • Relevante språkkunnskaper som arabisk, pashto, dari, tigrinja og somalisk vektlegges
 • Førerkort B er ønskelig

Personlige egenskaper:
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert, målrettet og nøyaktig i en hektisk hverdag
 • Flink til å veilede og motivere medarbeidere
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Lyst og evne til å jobbe med ungdom i en vanskelig livssituasjon
 • Praktisk og løsningsorientert

Koordinator for beboerrettet arbeid jobber i turnus dag, kveld- og hver tredje helg. Ved enkelte tilfeller må forskjøvet arbeidstid påregnes.

Tiltredelse snarest. For å sikre kjønnsbalanse i mottakets barnefaglige team oppfordres menn til å søke stillingen. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
For mer informasjon kan barnefaglig leder, Karoline Authen kontaktes på tlf. 69 89 90 40.

Skriftlig søknad med CV sendes på e-post til: leder.mysebu@linkmottak.no   v/ Berit Albrecht. 

Søknadsfrist: 02.07.2015.

Intervjuer tas fortløpende.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK