Mysebu - koordinator for psykososial helse og rus (90 % stilling)

03.09.2013
Stillingen som koordinator for psykososial helse og rus inngår i barnefaglig team bestående av barnefaglig leder, returkoordinator, informasjonskoordinator og koordinator psykososial helse og rus. Teamet har ansvar for at den daglige omsorgen og oppfølging av beboerne er i tråd med UDIs rundskriv og mottakets egen omsorgsplan.

Stillingen som koordinator for psykososial helse og rus har som hovedoppgave å koordinere det miljørettede og psykososiale arbeidet for beboerne. Stillingen har ansvar for å kartlegge beboere og evt. identifisere beboere med spesielle behov, rusproblemer og mulige ofre for menneskehandel, og sikre at disse beboerne får den oppfølgingen og omsorgen de trenger på mottaket. Stillingen har ansvar for å samarbeide med den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om tiltak og behandling. Stillingen har ansvar for å planlegge og rapportere i forhold til egne aktiviteter og ansvarsområde. Stillingen inngår i turnus med arbeid hver 3. helg.

Kompetansekrav:
Min. 2 år høyere helse- og sosialfaglig utdannelse eller utdannelse innenfor psykologi/psykiatri. Gjerne veiledningserfaring. Erfaring fra rusomsorg og/eller ungdomsarbeid, ungdomsinstitusjon er ønskelig. Migrasjons- og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt. Gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning, samt engelsk muntlig og gjerne andre fremmedspråk, relevante språk i forhold til nasjonalitetene som søker asyl i Norge. Førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper:
Det er viktig for oss at du er trygg på deg selv og en voksen rollemodell i forhold til ungdommene, at du har evne til å kommunisere med ungdom, vinne deres tillit og etablere relasjoner, at du kan jobbe når ”det koker”, planlegge og koordinere oppgavene som skal gjøres med resten av teamet.
 
Vi tilbyr en faglig spennende stilling, gode kolleger, kurs og opplæring innen fagfeltet. Lønn etter avtale. Tiltredelse snarest.
 
Søknad sendes på e-post til:
stillinger.mysebu@linkmottak.no med CV og scannede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist 10. september 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK