Mysebu - Logistikkmedarbeider 100 % stilling

03.11.2015
Mysebu statlige mottak er ankomsttransittmottak for enslige mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år.

Mysebu søker en logistikkmedarbeider i 100 % stilling. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk. Vårt mottak er døgnbemannet, dvs. at logistikkmedarbeider jobber turnus (dag-, kvelds-, og lørdagsvakter).

Arbeidsoppgaver:
 • Registrering av beboere i datasystemet SESAM
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helseavtaler, aldersundersøkelse, NOAS, IOM, etc.)
 • Utarbeidelse av avtale- og transferlister
 • Rapportering til UDI og driftsoperatør
 • Være et bindeledd mellom UDI, helsekontor, andre mottak, advokater/representanter og mottakets barnefaglige team
 • Vedlikehold og utvikling av daglige rutiner vedr. logistikk
 • Bestilling og pakking av klær og hygieneartikler, romfordeling og nøkkelansvar
 • Booking av reiser og transport
 • Besvaring av innkommende telefonsamtaler - sentralbord

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Minst ett år utdanning innen administrasjon eller andre relevante fag
 • Relevant arbeidserfaring innen administrasjon og logistikk blir vektlagt
 • Meget god norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning
 • Gode IT-kunnskaper
 • Mottakserfaring eller erfaring fra flerkulturelle arbeidsplasser er en fordel
 • Førerkort B er ønskelig

Personlige egenskaper:
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert, målrettet og nøyaktig i en hektisk hverdag
 • Liker å jobber både selvstendig og i team
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • I høy grad serviceinnstilt og imøtekommende
 • Praktisk og løsningsorientert

Tiltredelse snarest, intervjuene vil bli foretatt løpende. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.
 
For mer informasjon kan Marianne Grønvold kontaktes på tlf. 69 89 90 40.
 
Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.mysebu@linkmottak.no
 
Søknadsfrist: 22.11.2015
 































































































































































































































 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK