Mysebu - mottaksleder

11.11.2013
Stillingen som mottaksleder på Mysebu EMA ankomsttransitt er ledig. Vi søker en faglig sterk person som ønsker å gjøre en forskjell, har gode lederegenskaper, er glad i mennesker og kan håndtere ungdommer som er i en utfordrende livssituasjon.

Vi krever at du har en høyere barnefaglig, helse/-sosialfaglig eller samfunnsfaglig utdanning og ledererfaring med personalledelse og personalansvar.
 
Du vil få ansvar for:
  • daglig drift av mottaket, administrasjon og personalledelse
  • at mottaket driftes i hht UDIs rundskriv (RS) udiregelverk.no
  • mottakets årsplan, budsjett og økonomi
  • koordinere og utvikle kontakten med lokale, offentlige myndigheter, organisasjoner og nærmiljøet til mottaket
Personlige egenskaper:
  • Trygg og tydelig i rollen som leder og omsorgsperson
  • Diplomatisk og løsningsorientert.
  • Forståelse og respekt for ulike kulturer
  • Kunne takle utfordringer og konflikter.
Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
Stillingen inngår i LINK sin ledergruppe.

Lønn etter avtale.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B. Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Vi ønsker snarlig tiltredelse. Det vil derfor bli foretatt en fortløpende vurdering av søknader, og vi vil kunne innkalle til intervjuer også før søknadsfristens utløp.

Skriftlig søknad med CV og scannede kopier av vitnemål/attester sender du til stillinger.mysebu@linkmottak.no

Spørsmål vedrørende stillingen rettes til daglig leder Hallstein Saunes tlf: 488 98 548.

Søknadsfrist: 24. november, 2013.

Mysebu ankomsttransitt for enslig mindreårige asylsøkere ligger sentralt i Mysen i Eidsberg kommune. Gutter og jenter i alderen 15 til 18 år, som kommer uten foreldre/foresatte til Norge, blir innkvartert på Mysebu når de søker asyl i Norge. Oppholdstiden vil være fra 3-8 uker. Under oppholdet blir det bl.a organisert informasjonsprogram, norskundervisning og aktiviteter. Mysebu har døgnkontinuerlig drift. Vi har som mål å gi den enkelte beboer et differensiert og godt omsorgstilbud.

Mysebu transittmottak for enslig mindreårige asylsøkere ble etablert i januar 2009. Fra 1. april 2013 har LINK hatt avtale med UDI om drift av ankomsttransitt for enslige mindreårige på Mysebu. Mottaket har en kapasitet på 70 plasser med mulighet for ytterligere 40 plasser i perioder med behov.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon. Gjennom reell innflytelse og gode beboerrettede tiltak, skal det også i mottakstilværelsen gis rom for å gjenvinne kontroll over egen hverdag – og fremtid.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK