Mysebu - nattlogistikkmedarbeider 75% stilling

06.01.2016
Mysebu statlige mottak søker nattlogistikkmedarbeider i 75% stilling

Mysebu statlige mottak søker nattlogistikkmedarbeider i 75% stilling. Mysebu er et transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere mellom 15-18 år med inntil 110 plasser. Mottaket har egne nattevakter. Arbeidstid for nattlogistikkmedarbeider er hovedsakelig fra 19:30 til 03:00, 7 dager på og 7 dager fri. Arbeidsplassen er i Mysen i Østfold, med god tilknytning til lokaltrafikk.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i hverdagslige rutiner
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, avreiser etc.)
 • Hovedansvarlig for å ta i mot ankomster av nye beboere
 • Ha oversikt og følge opp beboernes avtaler
 • Renhold
 • Brannsikkerhet
 • Ivareta sikkerhet og orden på mottaket

Kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom blir vektlagt
 • Vekterutdanning eller erfaring med arbeid relatert til sikkerhet blir vektlagt
 • Relevante språkkunnskaper som arabisk, pashto, dari, tigrinja eller somalisk er en fordel
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og til å jobbe strukturert i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner - konfliktløser

Tiltredelse: 31.03.2016. Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

For mer informasjon kan fungerende mottaksleder Marius Nicolaisen kontaktes på telefonnummer 69 89 90 47

Skriftlig søknad med CV sendes elektronisk til: stillinger.mysebu@linkmottak.no

Søknadsfrist: 26.01.2016. Intervjuer blir gjennomført fortløpende. 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK