Mysebu - vikar beboerkontakt (100 % stilling - faglært)

13.04.2015
Mysebu statlige mottak søker en faglært beboerkontakt i 100 % stilling som vikar i sykefravær. Stillingen er ledig fra i dag og mest sannsynlig ut året. Mysebu er et mottak for enslig mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år som nettopp har kommet til Norge. Vår oppgave er å skape et trygt og god botilbud for ungdommene i ankomstfasen, sørge for at de finner seg til rette, lærer mottakets rutiner og deltar i undervisning og aktiviteter. Arbeidsplasser er i Mysen i Østfold. Vårt mottak er døgnbemannet, dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og hver tredje helg). Mottaket har egne nattevakter.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i sine hverdagslige rutiner
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Enkelt renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Observasjon og evt. kartlegging av beboere

Ønskede kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Fagbrev eller tilsvarende kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid, helse- og omsorg/ sosialfag, pedagogikk.
 • Relevant arbeidserfaring med barn- og ungdom blir vektlagt
 • Språkkunnskaper som pashto, dari, arabisk, somalisk og tigrinja er en fordel
 • Førerkort B

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende
 
Politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder) må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse snarest, intervjuene vil bli foretatt løpende.
 
Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.mysebu@linkmottak.no  
 
Søknadsfrist senest innen 27. april 2015.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK