Mysebu - vikar beboerkontakt (100 % stilling - faglært)

13.04.2015
Mysebu statlige mottak søker en faglært beboerkontakt i 100 % stilling som vikar i sykefravær. Stillingen er ledig fra i dag og mest sannsynlig ut året. Mysebu er et mottak for enslig mindreårige asylsøkere i alderen 15-18 år som nettopp har kommet til Norge. Vår oppgave er å skape et trygt og god botilbud for ungdommene i ankomstfasen, sørge for at de finner seg til rette, lærer mottakets rutiner og deltar i undervisning og aktiviteter. Arbeidsplasser er i Mysen i Østfold. Vårt mottak er døgnbemannet, dvs. at beboerkontakter jobber turnus (dag, kveld- og hver tredje helg). Mottaket har egne nattevakter.

Arbeidsoppgaver:
 • Oppfølging av våre beboere i sine hverdagslige rutiner
 • Ansvar for beboernes avtaler (ankomst- og asylintervju, helsesjekk, NOAS, etc.)
 • Velkomstinformasjon til nye beboere
 • Enkelt renhold
 • Kantinetjeneste (servering av mat, renhold i kantina)
 • Observasjon og evt. kartlegging av beboere

Ønskede kvalifikasjoner:
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og engelskkunnskaper er en forutsetning
 • Fagbrev eller tilsvarende kompetanse innen barne- og ungdomsarbeid, helse- og omsorg/ sosialfag, pedagogikk.
 • Relevant arbeidserfaring med barn- og ungdom blir vektlagt
 • Språkkunnskaper som pashto, dari, arabisk, somalisk og tigrinja er en fordel
 • Førerkort B

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom
 • Evne til å ta initiativ og å jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner, konfliktløsende
 
Politiattest av nyere dato (ikke eldre enn tre måneder) må fremlegges før tiltredelse. Tiltredelse snarest, intervjuene vil bli foretatt løpende.
 
Skriftlig søknad med CV sendes til: leder.mysebu@linkmottak.no  
 
Søknadsfrist senest innen 27. april 2015.
 































































































































































































































 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK