Nordre Land - engasjementsstillinger 1. februar til 31. desember 2017

20.01.2017
Nordre Land mottak for enslige mindreårige asylsøkere har ledig en 100% stilling og en 50 % stilling som beboerkontakt - barnefaglig medarbeider

Du vil få ansvar for:
  • At det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs Rundskriv og regelverk.
  • Observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
  • Oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene.
 
Krav til kvalifikasjoner:
  • 3 årig barnefaglig utdanning på høgskolenivå; barnevernspedagog, sosionom/sosialt arbeid, barnehagelærer, lærer
  • Miljøterapeutisk erfaring og/eller erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
  • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
  • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)

Vi tilbyr:
  • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
  • Lønn etter avtale, 100% stilling ut året
  • Stillingene vil inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Søknad med CV sendes på mail til leder.nordre-land@linkmottak.no

Søknadsfrist snarest - SENEST 1. februar
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK