Nordre Land - Informasjonsmedarbeider 100%

09.11.2016
Nordre Land statlige mottak for enslige mindreårige har ledig en 100%-stilling som informasjonsmedarbeider

Nordre Land asylmottak er etablert på Dokka i Nordre Land kommune. Mottaket har inntil 36 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De har et skoletilbud og etter skoletid er de engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon.


Informasjonsmedarbeider 100% stilling


Du vil få ansvar for:
 
 • å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i tråd med UDIs krav
 • å følge opp ungdommenes skolegang og koordinere samarbeidet med skolen og voksenopplæringen
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • å koordinere skole- og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket
 • å gjennomføre daglige oppgaver og aktiviteter


Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Evne til å engasjere barn/ungdom
 • Førerkort klasse B


Og i tillegg:
 
 • ha gode samarbeidsevner og godt humør
 • like å jobbe i et mangfoldig miljø
 • ha evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • ha meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • vil andre språk være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
Forskjøvet arbeidstid to kvelder i uken må påregnes


Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter. Vi håper du søker.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Skriftlig søknad med CV til: leder.nordre-land@linkmottak.no

For spørsmål – kontakt mottaksleder, Gunhild Hovind på telefon; 951 56 052

Søknadsfrist: 30. november 2016, tiltredelse snarest.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK