Nordre Land - Informasjonsmedarbeider 100%

09.11.2016
Nordre Land statlige mottak for enslige mindreårige har ledig en 100%-stilling som informasjonsmedarbeider

Nordre Land asylmottak er etablert på Dokka i Nordre Land kommune. Mottaket har inntil 36 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De har et skoletilbud og etter skoletid er de engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon.


Informasjonsmedarbeider 100% stilling


Du vil få ansvar for:
 
 • å planlegge og gjennomføre mottakets informasjonsprogram for barn og unge, leksehjelp og skoleaktiviteter i tråd med UDIs krav
 • å følge opp ungdommenes skolegang og koordinere samarbeidet med skolen og voksenopplæringen
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • å koordinere skole- og informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket
 • å gjennomføre daglige oppgaver og aktiviteter


Ønskede kvalifikasjoner:
 
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet for og med ungdom, også de med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Evne til å engasjere barn/ungdom
 • Førerkort klasse B


Og i tillegg:
 
 • ha gode samarbeidsevner og godt humør
 • like å jobbe i et mangfoldig miljø
 • ha evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • ha meget gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • vil andre språk være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)
Forskjøvet arbeidstid to kvelder i uken må påregnes


Vi tilbyr:
 
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter. Vi håper du søker.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Skriftlig søknad med CV til: leder.nordre-land@linkmottak.no

For spørsmål – kontakt mottaksleder, Gunhild Hovind på telefon; 951 56 052

Søknadsfrist: 30. november 2016, tiltredelse snarest.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK