Nordre Land EMA mottak beboerkontakt aktivitet

19.05.2016
Vi søker 1 medarbeider i 100% engasjementsstilling 1.juli - 31.desember 2016

Stortinget har i år bevilget ekstra midler til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Årsverket skal i sin helhet brukes til å styrke det daglige omsorgsarbeidet på mottaket. Arbeidsoppgaver vil omfatte gjennomføring av aktiviteter på og utenfor mottaket i samarbeid med lokale organisasjoner og foreninger. I dette ligger det individuell oppfølging av ungdommene med spesielt fokus på mestring, læring og trivsel. Det vil være tett faglig samarbeid med mottakets barnefaglige team.

Du vil få ansvar for:
 • Den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktsansvar for enkelte.
 • Aktivitetsprogrammet for ungdommene, dvs. ansvar for å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter og samarbeide med lokale lag og foreninger
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • Å observere, kartlegge og følge oppsærskilte behov hos ungdom når disse avdekeks
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)

Krav til kvalifikasjoner:
 • Videregående linje med idrett og friluftsliv, fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)
 • Lokalkunnskap

Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, 100% stilling, 6 mnd engasjement
 • Stillingen kan inngå i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Vi ønsker kun søknader på e-post til leder.nordre-land@linkmottak.no 
 
Søknadsfrist: SNAREST, senest 1. juni 2015.
 
Kontaktperson Gunhild Hovind, tlf 951 56 052
 


  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK