Nordre Land EMA mottak beboerkontakt aktivitet

19.05.2016
Vi søker 1 medarbeider i 100% engasjementsstilling 1.juli - 31.desember 2016

Stortinget har i år bevilget ekstra midler til økt bemanning og barnefaglig kompetanse på asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere over 15 år. Årsverket skal i sin helhet brukes til å styrke det daglige omsorgsarbeidet på mottaket. Arbeidsoppgaver vil omfatte gjennomføring av aktiviteter på og utenfor mottaket i samarbeid med lokale organisasjoner og foreninger. I dette ligger det individuell oppfølging av ungdommene med spesielt fokus på mestring, læring og trivsel. Det vil være tett faglig samarbeid med mottakets barnefaglige team.

Du vil få ansvar for:
 • Den daglige omsorgen for våre beboere. Det innebærer tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktsansvar for enkelte.
 • Aktivitetsprogrammet for ungdommene, dvs. ansvar for å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter og samarbeide med lokale lag og foreninger
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til
 • Å observere, kartlegge og følge oppsærskilte behov hos ungdom når disse avdekeks
 • Å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)

Krav til kvalifikasjoner:
 • Videregående linje med idrett og friluftsliv, fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, eller annen relevant utdanning og/eller arbeidserfaring
 • Erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Minimum norsk og engelsk, gjerne et tredje språk (eks. arabisk, dari, pashto, tigrinja, somalisk, fransk)
 • Lokalkunnskap

Vi tilbyr:
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn etter avtale, 100% stilling, 6 mnd engasjement
 • Stillingen kan inngå i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Vi ønsker kun søknader på e-post til leder.nordre-land@linkmottak.no 
 
Søknadsfrist: SNAREST, senest 1. juni 2015.
 
Kontaktperson Gunhild Hovind, tlf 951 56 052
 


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK