Perasaunet – Informasjon og beboerkontrakt. Vikariat 100 %

25.03.2013
Stillingen er rettet mot aktiviteter for beboere, med spesielt fokus på informasjonsarbeid og milj��aktiviteter. Stillingen er et 100 % vikariat i perioden 01.11.12-01.04.13

Arbeidsoppgaver:

•  Ansvar for de daglige oppgavene og rutinene i møte med menneskene som bor på mottaket.
•  Planlegge, gjennomføre og evaluere beboeraktiviteter og informasjonsprogrammer i henhold til
    kravene i UDIs rundskriv og regelverk
•  Ta initiativ til og delta i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
•  Få eget ansvar for spesielle områder knyttet til aktiviteter
•  Være en aktiv pådriver i mottakets aktivitets og informasjonstilbud

Ønskede kvalifikasjoner:

•  Evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for ulike grupper; barn og voksne.
•  Erfaring med å jobbe med mennesker i en presset livssituasjon.
•  Erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningstjeneste, grunnskole).
•  God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning,
    men vi vil også vektlegge annen språkkompetanse

Personlige egenskaper:

•  God til å omgås mennesker, uredd og trives i et flerkulturelt miljø.
•  Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
•  Gode samarbeidsevner.
•  Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Persaunet statlige mottak ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen.

Arbeidet er organisert i to-skifts turnus, dag/kveld og helger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Tiltredelse 1. november.

Skriftlig søknad med CV til: nestleder.persaunet@linkmottak.no

Søknaden kan også sendes per post til Persaunet mottak v/ Laura Steinsli, Persaunveien 56, 7046 Trondheim.

Søknadsfrist: 24. oktober 2012 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK