Perasaunet – Informasjon og beboerkontrakt. Vikariat 100 %

25.03.2013
Stillingen er rettet mot aktiviteter for beboere, med spesielt fokus på informasjonsarbeid og milj��aktiviteter. Stillingen er et 100 % vikariat i perioden 01.11.12-01.04.13

Arbeidsoppgaver:

•  Ansvar for de daglige oppgavene og rutinene i møte med menneskene som bor på mottaket.
•  Planlegge, gjennomføre og evaluere beboeraktiviteter og informasjonsprogrammer i henhold til
    kravene i UDIs rundskriv og regelverk
•  Ta initiativ til og delta i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
•  Få eget ansvar for spesielle områder knyttet til aktiviteter
•  Være en aktiv pådriver i mottakets aktivitets og informasjonstilbud

Ønskede kvalifikasjoner:

•  Evne til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for ulike grupper; barn og voksne.
•  Erfaring med å jobbe med mennesker i en presset livssituasjon.
•  Erfaring fra offentlig etater (eks. NAV, barnevern, flyktningstjeneste, grunnskole).
•  God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne og gode engelskkunnskaper er en forutsetning,
    men vi vil også vektlegge annen språkkompetanse

Personlige egenskaper:

•  God til å omgås mennesker, uredd og trives i et flerkulturelt miljø.
•  Evne til å beholde roen i pressede situasjoner.
•  Gode samarbeidsevner.
•  Vi legger stor vekt på personlig egnethet.

Persaunet statlige mottak ønsker mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med innvandrerbakgrunn til å søke på stillingen.

Arbeidet er organisert i to-skifts turnus, dag/kveld og helger.

Politiattest av nyere dato må fremlegges før tiltredelse.

Tiltredelse 1. november.

Skriftlig søknad med CV til: nestleder.persaunet@linkmottak.no

Søknaden kan også sendes per post til Persaunet mottak v/ Laura Steinsli, Persaunveien 56, 7046 Trondheim.

Søknadsfrist: 24. oktober 2012 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK