Raumyr/Kongsberg - ekstravakter og sommervikarer

09.05.2016
Raumyr transittmottak trenger medarbeidere som kan jobbe ekstravakter ved behov.

Raumyr transittmottak i Kongsberg kommune er et transittmottak med inntil 800 faste plasser. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift.  Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 måneder.

Vi trenger medarbeidere som kan jobbe ekstravakter ved behov.

Resepsjonsmedarbeider, helger, tilkallingsvikar - sommervikar
Beboerkontakt-miljø (2 skift dag/kveld), helger, tilkallingsvikar – sommervikar
Beboerkontakt-miljø (natt), helger, tilkallingsvikar - sommervikar
Kantinemedarbeider, helger, tilkallingsvikar – sommervikar
Renholdsmedarbeider, helger, tilkallingsvikar - sommervikar
 
Alle medarbeidere er viktige rollemodeller og veiledere for beboerne om det norske samfunnet og har allsidige oppgaver i beboermiljøet: bemanning av resepsjon, aktiviteter, daglig informasjon og samtal emed beboere, vaske- og ordensrutiner, brann- og sikkerhetsrutiner for å nevne noen.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Noe arbeidserfaring (heltid/deltid, sommerjobber, praksis)
  • Erfaring fra miljøarbeid, organisasjonsarbeid, arbeid med barn og ungdom mm.
  • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig godt nivå (B1 eller tilsvarende)
  • Engelsk muntlig
  • Gjerne flere språk i tillegg til norsk og engelsk, fortrinnsvis arabisk, pashto, dari, tigrinja, somalisk

Personlige egenskaper:
  • God til å omgås mennesker og trives i et flerkulturelt miljø
  • evne til å beholde roen i pressede situasjoner
  • Gode samarbeidsevner og interessert i andre mennesker og deres levesett
  • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og fleksibilitet

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.raumyr@linkmottak.no  KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, derfor er ønsker vi søknader snarest, senest innen 1. juni 2016

  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK