Raumyr/Kongsberg - ekstravakter og sommervikarer

09.05.2016
Raumyr transittmottak trenger medarbeidere som kan jobbe ekstravakter ved behov.

Raumyr transittmottak i Kongsberg kommune er et transittmottak med inntil 800 faste plasser. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift.  Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 6 måneder.

Vi trenger medarbeidere som kan jobbe ekstravakter ved behov.

Resepsjonsmedarbeider, helger, tilkallingsvikar - sommervikar
Beboerkontakt-miljø (2 skift dag/kveld), helger, tilkallingsvikar – sommervikar
Beboerkontakt-miljø (natt), helger, tilkallingsvikar - sommervikar
Kantinemedarbeider, helger, tilkallingsvikar – sommervikar
Renholdsmedarbeider, helger, tilkallingsvikar - sommervikar
 
Alle medarbeidere er viktige rollemodeller og veiledere for beboerne om det norske samfunnet og har allsidige oppgaver i beboermiljøet: bemanning av resepsjon, aktiviteter, daglig informasjon og samtal emed beboere, vaske- og ordensrutiner, brann- og sikkerhetsrutiner for å nevne noen.

Ønskede kvalifikasjoner:
  • Noe arbeidserfaring (heltid/deltid, sommerjobber, praksis)
  • Erfaring fra miljøarbeid, organisasjonsarbeid, arbeid med barn og ungdom mm.
  • Norsk muntlig og skriftlig på et faglig godt nivå (B1 eller tilsvarende)
  • Engelsk muntlig
  • Gjerne flere språk i tillegg til norsk og engelsk, fortrinnsvis arabisk, pashto, dari, tigrinja, somalisk

Personlige egenskaper:
  • God til å omgås mennesker og trives i et flerkulturelt miljø
  • evne til å beholde roen i pressede situasjoner
  • Gode samarbeidsevner og interessert i andre mennesker og deres levesett
  • Vi legger stor vekt på personlig egnethet og fleksibilitet

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: leder.raumyr@linkmottak.no  KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, derfor er ønsker vi søknader snarest, senest innen 1. juni 2016

  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK