Raumyr/Kongsberg - Koordinator aktivitet 100% engasjementstilling

15.02.2016
Å være i aktivitet er viktig for mennesker som kommer til et nytt land. Det å ha noe å gjøre i hverdagen og lære hverandre å kjenne i ulike settinger er viktig for beboerne på et asylmottak. Her kan beboerne være en ressurs både for hverandre og for lokalmiljøet. De fleste asylsøkerne som kommer til Norge er unge menn og slik er det også på Raumyr.

I denne stillingen vil du få ansvar for:
 • å planlegge og koordinere aktiviteter for alle grupper på mottaket, men hovedsakelig unge menn
 • å samarbeide med informasjonskoordinator og lokalsamfunnskoordinator
 • å legge til rette og involvere beboere i formelle og uformelle arenaer
 • at beboerne i stor grad blir i stand til å styre aktivitetene selv
 • å samarbeide med frivillige organisasjoner og lokale grupper som er representert på mottaket og engasjere andre
 • at det arbeides nytenkende rundt det å involvere lokalsamfunnet i aktiviteter på mottaket og mottakets beboere i lokale aktiviteter

Vi ønsker en person som:
 • har en lokal forankring og et lokalt engasjement
 • har erfaring med aktiviteter for ungdom og voksne gjennom lokale organisasjoner (idrett, kultur, politikk)
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø og å ha mange baller i luften
 • har evne til å planlegge og gjennomføre etter planen
 • er en brobygger

Ønskede kvalifikasjoner:
 • erfaring eller utdanning innen organisasjonsarbeid, idrett eller friluftsliv
 • evne til å engasjere andre mennesker
 • førerkort klasse B

Vi tilbyr:
 • et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • en mulighet til å skape noe unikt
 • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • lønn ihht tariffavtale
 • må påregne arbeidstid dagtid og kveldstid minimum to kvelder i uken (D2-vakter fra kl 12-20)

Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse. I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norsk og engelsk kunnskaper, skriftlig og muntlig.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no. KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Vi ønsker å tilsette så raskt som mulig, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen. 
 
Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 3. mars 2016
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK