Raumyr/Kongsberg - Koordinator beboerkontakt

19.12.2015
LINK AS har fått oppdraget med å drive asylmottak på Raumyr i Kongsberg kommune.

Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Vi søker nå etter medarbeidere til alle stillinger. Mottaket vil ta imot sine første beboere tidlig på nyåret. Dette krever en rask ansettelsesprosess og snarlig tiltredelse.

Vi søker Koordinator beboerkontakter i 100% engasjementstilling.

Vi søker etter en person som kan koordinere det beboerfaglige arbeidet på mottaket .
 
Du vil få ansvar for:
 • å planlegge og koordinere oppgaver innen miljøarbeid
 • oppfølging og utvikling av beboerkontaktrutiner
 • beboeroppfølging
 • opplæring og veiledning av beboerkontakter
 • samtaler med beboere
 • å kvalitetssikre at beboerne får nødvendig oppfølging på mottaket eller av offentlige tjenester

Ønskede kvalifikasjoner:
 • utdannelse på BA nivå, gjerne helse- og sosialfaglig med fag innen psykologi/psykiatri.
 • veiledningserfaring
 • gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning, samt engelsk muntlig og gjerne andre relevante språk i forhold til nasjonalitetene som søker asyl i Norge

Vi ønsker oss en person som:
 • har en lokal forankring og lokalt engasjement
 • kan veilede og motivere medarbeidere
 • er praktisk og løsningsorientert
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø og ha mange baller i luften.
 • er en brobygger

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har en driftavtale på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Mottaket skal etableres raskt. Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 2. januar 2016.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK