Raumyr/Kongsberg - Koordinator helse

19.12.2015
LINK AS har fått oppdraget med å drive asylmottak på Raumyr i Kongsberg kommune.

Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Vi søker nå etter medarbeidere til alle stillinger. Mottaket vil ta imot sine første beboere tidlig på nyåret. Dette krever en rask ansettelsesprosess og snarlig tiltredelse.

Vi søker Koordinator helse i 100% engasjementstilling

Vi søker etter en person som kan koordinere det helsefaglige arbeidet på mottaket og kontakten med kommunale helsetjenester.

Du vil få ansvar for:
 • å samarbeide med den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten om eventuelle tiltak og undersøkelser.
 • samarbeide med de andre koordinatorene om det miljørettede og psykososiale arbeidet for beboerne.
 • identifisere beboere med spesielle behov, rusproblemer og mulige ofre for menneskehandel.
 • sikre at beboerne får den oppfølgingen de trenger på mottaket eller hos offentlige tjenester.

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Sykepleier eller annen helse- og sosialfaglig utdannelse på BA nivå, gjerne med fag innen psykologi/psykiatri.
 • veiledningserfaring
 • gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning, samt engelsk muntlig og gjerne andre relevante språk i forhold til nasjonalitetene som søker asyl i Norge

Vi ønsker oss en person som:
 • har en lokal forankring og lokalt engasjement
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø og ha mange baller i luften.
 • god til å kommunisere og bygge relasjoner og nettverk

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Mottaket har en driftsavtale på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Mottaket skal etableres raskt. Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 2. januar 2016.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK