Raumyr/Kongsberg - Koordinator helse 100% engasjementstilling

01.02.2016
Vi søker etter en person som kan koordinere det helsefaglige arbeidet på mottaket og kontakten med kommunale helsetjenester.

Raumyr transittmottak i Kongsberg kommune er et nyopprettet mottak med inntil 800 faste plasser. Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift.  Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder.

Vi søker etter en person som kan koordinere det helsefaglige arbeidet på mottaket og kontakten med kommunale helsetjenester.

Du vil få ansvar for:
 • å sikre at beboerne får den helsefaglige oppfølgingen de trenger på mottaket eller i offentlige tjenester
 • å samarbeide med de kommunale helsetjenestene og spesialisthelsetjenesten i enkeltsaker og på mottaksnivå
 • smittevern og forebyggende helsetiltak på mottaket
 • å bidra faglig i det miljørettede og psykososiale arbeidet for beboerne
 • å identifisere beboere med spesielle behov, rusproblemer og mulige ofre for menneskehandel
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Sykepleier eller annen helse- og sosialfaglig utdannelse på BA nivå, gjerne med fag innen psykologi/psykiatri
 • Veiledningserfaring
 • Gode norskkunnskaper (skriftlig og muntlig) er en forutsetning, samt engelsk muntlig og gjerne andre relevante språk i forhold til nasjonalitetene som søker asyl i Norge
Vi ønsker oss en person som:
 • har en lokal forankring og lokalt engasjement
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø og ha mange baller i luften
 • god til å kommunisere og bygge relasjoner og nettverk
Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale
Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke. Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no. KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Mottaket skal etableres på kort tid, derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende, både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 
 
Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 12. februar 2016.


  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK