Raumyr/Kongsberg - Koordinator informasjonsarbeid

19.12.2015
LINK AS har fått oppdraget med å drive asylmottak på Raumyr i Kongsberg kommune.

Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Vi søker nå etter medarbeidere til alle stillinger. Mottaket vil ta imot sine første beboere tidlig på nyåret. Dette krever en rask ansettelsesprosess og snarlig tiltredelse.

Vi søker Koordinator informasjonsarbeid i 100 % engasjementstilling

Mottaket skal ha et informasjonsprogram i hht UDIs krav til mottaksdrift. Programmet skal skal legges til rette for alle språkgrupper. Informasjonsprogrammet tar opp viktige tema om det norske samfunnet, og hva som skjer i tiden du er asylsøker i Norge. Hele personalgruppen skal være involvert i informasjonsarbeidet på ulike måter.

Du vil få ansvar for:
 • Planlegging og gjennomføring av mottakets informasjonsprogram.
 • Koordinere gjennomføringen informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket.
 • Koordinere og samarbeide med kolleger om gjennomføringen av informasjonsarbeidet
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Andre daglige oppgaver og aktiviteter.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende.
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet, også for mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å engasjere voksne og barn
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen vil kunne inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg. 

Mottaket har en driftsavtale på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. 
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no 
KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Mottaket skal etableres rakst. Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende. 
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 2. januar 2016.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK