Raumyr/Kongsberg - Koordinator informasjonsarbeid

19.12.2015
LINK AS har fått oppdraget med å drive asylmottak på Raumyr i Kongsberg kommune.

Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Vi søker nå etter medarbeidere til alle stillinger. Mottaket vil ta imot sine første beboere tidlig på nyåret. Dette krever en rask ansettelsesprosess og snarlig tiltredelse.

Vi søker Koordinator informasjonsarbeid i 100 % engasjementstilling

Mottaket skal ha et informasjonsprogram i hht UDIs krav til mottaksdrift. Programmet skal skal legges til rette for alle språkgrupper. Informasjonsprogrammet tar opp viktige tema om det norske samfunnet, og hva som skjer i tiden du er asylsøker i Norge. Hele personalgruppen skal være involvert i informasjonsarbeidet på ulike måter.

Du vil få ansvar for:
 • Planlegging og gjennomføring av mottakets informasjonsprogram.
 • Koordinere gjennomføringen informasjonsprogrammet med øvrige aktiviteter på mottaket.
 • Koordinere og samarbeide med kolleger om gjennomføringen av informasjonsarbeidet
 • Samarbeide med eksterne samarbeidspartnere
 • Andre daglige oppgaver og aktiviteter.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • Pedagogisk utdannelse eller tilsvarende.
 • Erfaring fra undervisning, informasjonsarbeid og kursvirksomhet, også for mennesker med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg har:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • Evne til å engasjere voksne og barn
 • Evne til å ta initiativ, jobbe strukturert og målrettet i en hektisk hverdag
 • Andre språk vil også være en fordel (eks. arabisk, dari, pashto, somalisk, tigrinja)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen vil kunne inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg. 

Mottaket har en driftsavtale på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. 
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no 
KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Mottaket skal etableres rakst. Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende. 
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 2. januar 2016.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK