Raumyr/Kongsberg - Koordinator lokalsamfunnsarbeid

19.12.2015
LINK AS har fått oppdraget med å drive asylmottak på Raumyr i Kongsberg kommune.

Driften av mottaket følger UDIs faglige retningslinjer for mottaksdrift. Etableringen er et direktekjøp og har en foreløpig driftsavtale på 6 måneder med mulighet for forlengelse i ytterligere 3 + 3 måneder. Vi søker nå etter medarbeidere til alle stillinger. Mottaket vil ta imot sine første beboere tidlig på nyåret. Dette krever en rask ansettelsesprosess og snarlig tiltredelse.

Vi søker Koordinator lokalsamfunnsarbeid i 100% engasjementstilling.

Samarbeid og samhandling med lokalsamfunnet er viktig for et asylmottak.

Du vil få ansvar for:
 • å styrke og koordinere lokalt engasjement
 • å ta initiativ til samarbeid med frivillige organisasjoner og lokale grupper
 • at beboerne involveres i aktivitetene, planlegging og gjennomføring
 • å involvere lokalsamfunnet i aktiviteter på mottaket
 • å invlovere mottakets beboere i lokale aktiviteter
 • skape aktiviteter for barn og unge

Vi ønsker oss en person som:
 • har en lokal forankring og lokalt engasjement
 • har erfaring med aktiviteter for barn og unge gjennom lokale organisasjoner (idrett, musikk, sosialt arbeid etc.)
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø og ha mange baller i luften
 • har evne til å planlegge og å gjennomføre etter planen.
 • er en brobygger
 
Ønskede kvalifikasjoner:
 • erfaring eller utdanning innen idrett, friluftsliv eller kultur
 • migrasjon og flerkulturell kompetanse vil bli tillagt stor vekt.
 • førerkort klasse B

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale

Stillingen vil kunne inngå i 2 skifts turnus med arbeid hver 3. helg. 

Mottaket har en driftsavtale på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.
 
Mottaket skal etableres raskt. Intervjuer og tilsettinger skje fortløpende.
 
Søknadsfrist: SNAREST og senest innen 2. januar 2016.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK