Raumyr/Kongsberg - medarbeider i barnebasen - 100% engasjementstilling

17.02.2016
Mottakets barnebase skal bidra til en variert og meningsfull hverdag for barna på mottaket. Den skal ha et aktivitetstilbud for de aldersgruppene som til enhver tid bor på mottaket og være stedet barn kan være barn. Barnebasen drives sammen med foreldrene på mottaket. Den skal sikre at barn i mottak har et tilbud den tiden foreldre deltar på for eksempel norskundervisning eller informasjonsprogram og avlaste foreldre.

Du vil få ansvar for:
 • de daglige aktivitetene i barnebasen, planlegging og tilrettelegging for ulike aldersgrupper
 • koordinere fritidstilbud/leksehjelp for skolebarn
 • kontakt med foreldre og frivillige som bidrar til barnebasen
 • koordinere ressursene i barnebasen (utstyr, bemanning, aktivitetstilbud)
 • ta initiativ til og delta i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
 • servering av mellommåltidet som gis til barna i barnebasen

Ønskede kvalifikasjoner:
 • barne- og ungdomsarbeider eller tilsvarende utdanning, realkompetanse
 • erfaring fra barnehage eller SFO, erfaring med å jobbe med familier
 • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere barn
 • god norsk muntlig og gode engelskkunnskaper er en forutsetning, gjerne andre språk i tillegg

Personlige egenskaper:
 • Evne til å se barna og deres behov
 • Omgjengelig, uredd og trives i et flerkulturelt miljø
 • Evne til å beholde roen i pressede situasjoner
 • Vi legger stor vekt på personlig egnethet

Vi tilbyr:
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • Arbeidstid fra 9-17
 • Lønn etter tariff

Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper (nivå B1 eller tilsvarende), skriftlig og muntlig.
 
Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre deg med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.
 
Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no. KUN SØKNADER PÅ E-POST. Stillingen er ledig derfor vil intervjuer og tilsettinger skje fortløpende. 
Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 3. mars 2016  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK