Raumyr/Kongsberg - Returrådgiver - 100% engasjementstilling

15.02.2016
Returrådgiveren vil ha et særlig ansvar for å samtale med og følge opp personer som av ulike grunner ønsker informasjon om retur eller som ønsker å søke om assistert retur. Samtalene skal ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og skal ha som målsetting å gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes, søknadsprosesser og kontakt med UDI/IOM.


Du vil få ansvar for:
 • å gi informasjon om og samtale med beboere på mottaket om retur
 • å samarbeide og informere kolleger om temaet
 • legge til rette for formelle og uformelle samtaler
 • at beboerne får tilstrekkelig og god informasjon om temaet
 • samarbeid med eksterne instanser, IOM og UDI i første rekke

Vi ønsker oss en person som:
 • har erfaring emd å arbeide med mennesker i en vanskelig situasjon
 • har samtalekompetanse (MI eller andre samtaleteknikker)
 • har humorstisk sans, er utadvendt og ikke rett for å gå inn i vanskelige tema
 • liker mennesker og det å jobbe i et mangfoldig miljø
 • er en brobygger

Ønskede kvalifikasjoner:
 • fortrinnsvis sosialfaglig, pedagogisk eller annen relevant høyskoleutdanning
 • relevant erfaring kan kompensere for mindre utdanning
 • du må beherske norsk og engelsk og gjerne arabisk eller andre språk (ikke krav)
 • personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
 • et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • lønn ihht tariffavtale
 • må påregne arbeidstid minimum to kvelder i uken (D2-vakter fra kl 12-20)

Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse. I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no. KUN SØKNADER PÅ E-POST.
Vi ønsker en person som kan starte så fort som mulig. Intervjuet og tilsetting vil derfor skje fortløpende.

Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 3. mars 2016. 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK