Raumyr/Kongsberg - Returrådgiver - 100% engasjementstilling

15.02.2016
Returrådgiveren vil ha et særlig ansvar for å samtale med og følge opp personer som av ulike grunner ønsker informasjon om retur eller som ønsker å søke om assistert retur. Samtalene skal ta utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger og skal ha som målsetting å gi god informasjon om hvilke muligheter som finnes, søknadsprosesser og kontakt med UDI/IOM.


Du vil få ansvar for:
 • å gi informasjon om og samtale med beboere på mottaket om retur
 • å samarbeide og informere kolleger om temaet
 • legge til rette for formelle og uformelle samtaler
 • at beboerne får tilstrekkelig og god informasjon om temaet
 • samarbeid med eksterne instanser, IOM og UDI i første rekke

Vi ønsker oss en person som:
 • har erfaring emd å arbeide med mennesker i en vanskelig situasjon
 • har samtalekompetanse (MI eller andre samtaleteknikker)
 • har humorstisk sans, er utadvendt og ikke rett for å gå inn i vanskelige tema
 • liker mennesker og det å jobbe i et mangfoldig miljø
 • er en brobygger

Ønskede kvalifikasjoner:
 • fortrinnsvis sosialfaglig, pedagogisk eller annen relevant høyskoleutdanning
 • relevant erfaring kan kompensere for mindre utdanning
 • du må beherske norsk og engelsk og gjerne arabisk eller andre språk (ikke krav)
 • personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr:
 • et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • lønn ihht tariffavtale
 • må påregne arbeidstid minimum to kvelder i uken (D2-vakter fra kl 12-20)

Mottaket vil ha en driftstid på 6-12 mnd med mulighet for forlengelse. I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre menn og kvinner med utenlandsk eller norsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: raumyr@linkmottak.no. KUN SØKNADER PÅ E-POST.
Vi ønsker en person som kan starte så fort som mulig. Intervjuet og tilsetting vil derfor skje fortløpende.

Søknadsfrist: SNAREST, senest innen 3. mars 2016. 
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK