Songdalen EMA mottak - Beboerkontakter (8-12 stillinger)

05.10.2015
Under forutsetning av endelig vedtak i Songdalen kommune

Songdalen mottak for enslig mindreårige asylsøkere søker beboerkontakter i 8-12 engasjementstillinger. Stillingene utgjør tilsammenn ca. 7,5 årsverk. Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.    
 
Beboerkontaktene har ansvar for:
 • Den daglige omsorgen for våre beboere.
 • Tett oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene.
 • Særkontaktansvar for enkelte (gjelder ansatte med høgskole/faglært).
 • Å være en god rollemodell og trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til.
 • Å tilrettelegge daglige rutiner og gjøremål som vekking, hygiene, renhold, vask og stell av klær,
 • Å bistå med opplæring og hjelp til matlaging og innkjøp av mat.
 • Å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdommene når disse avdekkes.
 • Å planlegge og følge opp fritidsaktiviteter.
 • Å samarbeide med skole, lokalmiljøet og offentlige etater.
 
Ønskede kvalifikasjoner hvis høgskole eller faglært:
 • Høgskole (barnevern, sosialt arbeid, sykepleie etc.)
 • Eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, helsefagarbeider, aktivitør etc.
 
Ønskede kvalifikasjoner hvis ufaglært:
 • Videregående skole med idrett og friluftsliv, folkehøyskole eller annen utdanning
 • Annen relevant utdanning fra hjemlandet
 • Fullført 2-årig introduksjonsprogram og norskkurs nivå B1.
 • Arbeidserfaring

Og i tillegg har:
 • erfaring fra organisasjonsarbeid, idrettslag, friluftsliv eller annet arbeid blant barn og unge
 • erfaring med å jobbe med barn og ungdom gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. dari, pashto, tigrinja, somalisk, arabisk)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn iht tariffavtale

Beboerkontaktene ansettes i ulike stillingsbrøker fra ca 20% til 100% stilling.

Alle stillingene inngår i 2 skifts turnus (dag- og kveldsvakter) med arbeid hver 2. eller 3. helg.
 
Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.
 
I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Det er ønskelig med førerkort klasse B.

Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.songdalen@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid. Det betyr at intervjuer og tilsettinger kan skje både før og etter søknadsfristen/oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 19. oktober 2015
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK