Songdalen EMA mottak - Renholdsmedarbeider 40 % engasjementstilling

05.10.2015
Under forutsetning av endelig vedtak i Songdalen kommune

Renholdsmedarbeider søkes til nytt mottak for enslig mindreårige asylsøkere på Birkelid i Songdalen. 40 % engasjementstilling i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse. Planlagt oppstart 31. oktober.

Det er viktig å engasjere ungdommene i oppgaver som de naturlig kan ta del i både ute og inne, og arrangere «dugnader» når større jobber skal gjøres f.eks «rundvask». Du har hovedansvar for renhold, men det er forventet at ungdommene også deltar i fellesvask.
 
Arbeidsoppgaver:
 • Renhold av fellesarealer.
 • Veilede og involvere ungdommene i renhold og hygiene
 • Ansvar for vaskelister

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant arbeidserfaring innen renhold
 • Er nøye og grundig
 • Flink til å bygge relasjoner med ungdom

Personlige egenskaper:
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Være trygg i en voksenrolle overfor ungdom

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø!
 • En mulighet til å skape noe unikt!
 • Lønn ihht tariffavtale
 
Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak.

Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke. 

For mer informasjon kontakt Katrine Rennan på 922 81 772.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.songdalen@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid. Det betyr at intervjuer og tilsettinger kan skje både før og etter søknadsfristen/ oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 19. oktober 2015.
  
66 69 60 08
73 18 61 00
37 16 25 00
61 16 24 60
40 67 54 22
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48

Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK