Songdalen EMA mottak - Vaktmester 50 % engasjementstilling

05.10.2015
Under forutsetning av endelig vedtak i Songdalen kommune

Songdalen EMA mottak søker vaktmester/driftsmedarbeider i 50 % engasjementstilling. Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse. Planlagt oppstart 31. oktober.

Hovedoppgavene til vaktmester er ansvar for drift og vedlikehold av bygg og anlegg, brannvern og sikkerhet/HMS. Dette innebærer at eiendommen skal holdes i god stand, at driftsmedarbeider gjør enkle utbedringer og reparasjoner på inventar, bygninger og utstyr på mottaket, og at uteområdene holdes i orden. Det er viktig å engasjere ungdommene i oppgaver som de naturlig kan ta del i både ute og inne og arrangere «dugnader» når større jobber skal gjøres vår og høst f.eks.

Driftsmedarbeider er ansvarlig for oppfølging av brann- og sikkerhetsrutiner og varslingssystemer.
 
Ønskede kvalifikasjoner:
  • Erfaring fra lignende arbeid som vaktmester.
  • Har generelle kunnskaper om reparasjoner og vedlikehold.
  • Erfaring fra arbeid med barn og ungdom, organisasjonsarbeid, idrettslag eller liknende.
     
Vi søker personer som er gode til å spille på lag, og som «får ting gjort». Vi søker personer som også liker at det er ryddig og ordentlig rundt husene, liker å jobbe i et mangfoldig miljø og er omgjengelig og allsidig. Stillingen kan også kombineres med renhold.

Hvis du tror det passer for deg, så ønsker vi at du søker! Mottaket har avtale om drift i 6-12 mnd med mulighet for forlengelse.

Vi krever at du snakker godt norsk.

Lønn ihht tariffavtale

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker.

Skriftlig søknad og CV sendes til: stillinger.songdalen@linkmottak.no
KUN SØKNADER PÅ E-POST.

Mottaket skal etableres på kort tid. Det betyr at intervjuer og tilsettinger kan skje før og etter søknadsfrist/oppstartdato. 

Søknadsfrist snarest – senest innen 19. oktober 2015.
  
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK