Spydeberg - barnefaglig medarbeider

26.04.2016
Spydeberg EMA mottak søker barnefaglig medarbeider - beboerkontakt 100% - midlertidig ansettelse med mulighet for forlengelse

Spydeberg mottak er etablert på ”Nybøle” i Spydeberg kommune. Mottaket har inntil 56 plasser for enslige mindreårige asylsøkere i alderen fra 15 til 18 år. Ungdommene bor i mottak mens de venter på å få behandlet sin søknad om asyl. Beboerne har i stor grad ansvar for å organisere sin egen hverdag; lage sin egen mat, vaske rommet sitt og egne klær. De har et skoletilbud og etter skoletid er de engasjerte i forskjellige fritidsaktiviteter både på mottaket og i lokalsamfunnet.

Link har som overordnet målsetting på alle våre mottak å skape en hverdag som stimulerer den enkelte flyktning til selv å gjøre aktive valg i forhold til sitt liv i Norge. Vår hovedoppgave er å være trygge omsorgspersoner og gode veiledere. Alle beboere skal føle trygghet overfor personalet og hverdagen skal være så normal som mulig i en unormal livssituasjon.


Du vil få ansvar for:
 • at det barnefaglige arbeidet på mottaket ivaretas i henhold til kravene i UDIs rundskriv og regelverk
 • å observere, kartlegge og følge opp særskilte behov hos ungdom når disse avdekkes
 • å samarbeide med eksterne samarbeidspartnere (offentlige etater, skolen, frivillige organisasjoner)
 • oppfølging og tilrettelegging av hverdagen til ungdommene og særkontaktene spesielt
 • å være en god rollemodell og en trygg voksenperson som ungdommene kan støtte seg til

Ønskede kvalifikasjoner:
 • Relevant helse- og sosialfaglig eller barnefaglig utdanning på høgskolenivå.
 • Erfaring fra offentlige etater (eks. NAV, barnevern, flyktningetjeneste, skole)
 • Erfaring med å jobbe med barn og ungdom, gjerne også med en annen kulturell bakgrunn enn din egen
 • Gode samarbeidsevner og evne til å engasjere ungdom
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftlig

Og i tillegg:
 • har godt humør
 • liker å jobbe i et mangfoldig miljø
 • et eller flere språk i tillegg til norsk (eks. arabisk, pashto, tigrinja, somalisk)

Vi tilbyr:
 • Et flerkulturelt arbeidsmiljø
 • En mulighet til å skape noe unikt
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og faglig utvikling
 • Lønn ihht tariffavtale
 • 100% stilling i midlertidig ansettelse med mulighet for forlengelse
 • Stillingene inngår i 2-skifts turnus med arbeid hver 3. helg

I henhold til Utlendingslovens § 97 stilles krav om politiattest for å jobbe i mottak. Vi krever også gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig og gyldig norsk førerkort klasse B.

Hvis dette høres spennende ut kan du være personen vi leter etter! Vi håper du søker. Vi ønsker et mangfold i våre arbeidsmiljøer og vil oppfordre kvalifiserte menn og kvinner med norsk eller utenlandsk bakgrunn til å søke.

Spørsmål vedr stillingen kan rettes til mottaksleder Liv Kristin Marthiniussen tlf 469 80 800.

Skriftlig søknad med CV til: spydeberg@linkmottak.no

Søknadsfrist: 12. mai 2016 
Styreleder:
Morten Jørgensen
jorgensen@linkmottak.no
+ 47 95 94 09 95
73 18 61 00
61 16 24 60
70 00 96 90
45 96 89 73
69 89 90 40
47 93 84 00
47 87 60 60
48 84 93 00
Daglig leder:
Hallstein Saunes
hallstein@linkmottak.no
+ 47 48 89 85 48
LINK AS
Postboks 527
4665 Kristiansand

ORG.NR. 880 403 982
Følg oss
KONTAKT DRIFTSOPERATØR
Vi støtter
KONTAKT VÅRE MOTTAK